Сторінки історії

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА М. ПРОСКУРОВА НА ПОЧАТКУ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

С. І. Дровозюк, В. С. Мазурик

Реалізація основних засад нової економічної політики на початку 20-х років нашого століття сприяла розвитку найрізноманітніших економічних інститутів як у сільському господарстві, так і в промисловому виробництві України. У промисловості визначальним фактором стає господарський розрахунок, продрозверстка у сільському господарстві замінюється продподатком, повністю легалізується приватна торгівля. Але головне, що приніс з собою НЕП, - це можливість ініціативи і винахідливості людей, їх "самостійність і відповідальність за результат власної праці" ...