Розпорядження міського голови

від 19.02.2018 № 47-р "Про затвердження заходів із запобігання та протидії корупції у 2018-2019 роках"

Україна
Хмельницький міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.02.2018 № 47-р

Про затвердження заходів із запобігання та протидії корупції у 2018-2019 роках

 

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України № 706 від 04 вересня 2013року «Питання запобігання та виявлення корупції», а також створення системи запобігання корупційним проявам у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах.

 

1. Затвердити план заходів з виявлення, попередження та припинення корупційних злочинів та адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією в Хмельницькій міській раді, її виконавчих органах та комунальних підприємствах на 2018-2019 роки, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на головного спеціаліста з питань запобігання корупції апарату виконкому Левчука О.П.

 

 

Міський голова О. Симчишин

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

від 19.02.2018 № 47-р

 

 

П Л А Н

заходів з виявлення попередження та припинення корупційних

злочинів та адміністративних правопорушень, пов’язаних

з корупцією в Хмельницькій міській раді, її виконавчих

органах та комунальних підприємствах на 2018-2019 роки

 

 

1. Заходи з питань організації та належного виконання вимог фінансового контролю посадовими особами, недопущення вчинення ними правопорушень в даній сфері:

 

  1. Забезпечити попередження посадових осіб (суб’єктів декларування) про необхідність вчасного подання ними шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (надалі - НАЗК) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (надалі - декларація), а також відомостей про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента та відомостей про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: керівники виконавчих органів, відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

Відповідальний: головний спеціаліст з питань запобігання корупції апарату виконкому (надалі - уповноважена особа)

 

    1. Надавати уповноваженій особі необхідну інформацією про суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларацію відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» (надалі – Закон), з метою їх обліку, згідно частини другої пункту 3 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій (надалі – Порядок, затверджений рішенням НАЗК 06 вересня 2016 року № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609).

 

Термін: до 01.04.2018, 01.04.2019, в день звільнення та до призначення або обрання особи на посаду

Виконавець: відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

Відповідальний: керуючий справами виконавчого комітету

 

    1. Здійснювати перевірку фактів вчасного подання декларацій у терміни, визначені пунктом 4 Порядку. У випадку встановлення фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону у терміни визначені пунктом 6 Порядку повідомляти про це НАЗК.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавець і відповідальний: уповноважена особа

 

2. Надавати практичну та методичну допомогу, консультації при виникненні спірних ситуацій у сфері протидії корупції, забезпечити організацію навчальних заходів, з метою зменшення ризиків порушення посадовими особами антикорупційного законодавства.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавець і відповідальний: уповноважена особа,

 

3. Інформувати про зміни в законодавстві України у сфері протидії корупції.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавець: уповноважена особа, юридичний відділ

Відповідальний: уповноважена особа

 

4. Проводити роз’яснювальну роботу щодо дотримання посадовими особами засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків, відповідно по положень розділу VI Закону та Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

Відповідальний: керуючий справами виконкому

 

5. Забезпечувати якісний добір кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, конкурсна комісія на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, управління культури та туризму, управління охорони здоров’я, департамент освіти і науки

Відповідальний: керуючий справами виконкому, заступники міського голови, згідно розподілу обов’язків

 

6. Здійснювати контроль та не допускати прийняття на службу (роботу) в Хмельницьку міську раду, її виконавчі органи осіб, що будуть безпосередньо підпорядкованими особам, які є близькими родичами (порушення статті 27 Закону). У разі виявлення відносин безпосередньої підпорядкованості вживати заходи щодо їх усунення в установленому законом порядку.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, управління культури та туризму, департамент освіти і та науки, управління молоді та спорту, управління житлово-комунального господарства, управління праці та соціального захисту населення

Відповідальний: керуючий справами виконкому, заступники міського голови, згідно розподілу обов’язків, уповноважена особа

 

7. Вживати заходи з попередження можливого порушення посадовими особами вимог статті 25 Закону щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління культури та туризму, управління житлово-комунального господарства, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я

Відповідальний: уповноважена особа

 

8. Продовжити проведення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, згідно Порядку, затвердженого Рішенням сьомої сесії міської ради № 5 від 20.07.2016 «Про впровадження заходів щодо запобігання корупції», а також заходів з протидії іншим порушенням антикорупційного законодавства. З цією метою:

 

8.1 Завчасно (в термін 1 робочий день після оголошення конкурсу/аукціону) забезпечувати уповноважену особу інформацією (у письмовому чи електронному вигляді) щодо запланованих конкурсів, аукціонів щодо передачі в оренду фізичним та юридичним особам земельних ділянок, об’єктів комунального майна та встановлення тимчасових споруд і тимчасових пересувних споруд, у т.ч. на зупинках громадського транспорту;

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавець: управління комунального майна, управління торгівлі, департамент архітектури, містобудування та земельних відносин, управління транспорту

Відповідальний: заступники міського голови, відповідно до розподілу обов’язків

 

8.2 Здійснити перевірку комунальних підприємств, установ та організацій (у сферах житлово-комунального господарства, торгівлі, охорони здоров’я, молоді та спорту, праці та соціального захисту населення, освіти і науки) на предмет наявності в них потенційного чи реального конфлікту інтересів в розрізі можливої підпорядкованості близьких осіб;

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавець і відповідальний: уповноважена особа

 

8.3 У зв’язку з набранням чинності 01.02.2018 Закону України від 21.12.2018 року № 2265-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель, набуттям органом державного фінансового контролю повноважень щодо моніторингу та перевірки публічних закупівель», для профілактики можливих порушень у сфері публічних закупівель, надавати уповноваженій особі інформацію в термін 1 робочий день з моменту оголошення процедури закупівлі (допорогова закупівля, відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі) із зазначенням дати оголошення та ідентифікатора закупівлі.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації

Відповідальний: заступники міського голови, згідно розподілу обов’язків

 

9. З метою попередження корупційних порушень, які можуть виникати навколо нелегально встановлених у місті тимчасових споруд та тимчасових пересувних споруд, надати уповноваженій особі відомості щодо вказаних та законно встановлених об’єктів (в електронній чи письмовій формах).

Термін: до 01.04.2018

Виконавці: департамент архітектури, містобудування та земельних відносин, управління торгівлі, КП по зеленому будівництву і благоустрою міста КП «Парки і сквери м. Хмельницького

Відповідальний: заступники міського голови, згідно розподілу обов’язків, керівники зазначених комунальних підприємств

 

10. Здійснити перевірку комунальних підприємств, визначених у частині другій статті 62 Закону, на предмет:

- наявності антикорупційних програм та їх відповідності визначеним Законом критеріям;

- організації роботи та функціонування в них осіб (підрозділів) з питань запобігання корупції.

 

Термін: згідно графіку

Виконавець: уповноважена особа

Відповідальні: заступники міського голови, згідно розподілу обов’язків, уповноважена особа

 

11. Інформувати уповноважену особу щодо фактів повідомлень про підозру у вчиненні посадовими особами злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (розділ ХVII КК України) та складання стосовно них протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (глава 13-а КУпАП), з метою ведення обліку таких працівників.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: керівники виконавчих органів

Відповідальні: заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків, уповноважена особа

 

12. Забезпечити надходження відомостей про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (із завіреною в установленому порядку паперовою копією наказу про накладення дисциплінарного стягнення) до НАЗК, з метою внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавець: відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

Відповідальний: керуючий справами виконавчого комітету

 

13. Невідкладно повідомляти уповноваженій особі інформацію (отриману в ході службової діяльності) про можливі порушення посадовими особами вимог антикорупційного законодавства, з метою надання оцінки виявленим фактам, вжиття у межах своїх повноважень відповідних заходів щодо припинення таких правопорушень.

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: керівники виконавчих органів

Відповідальні: заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків, уповноважена особа

 

14. У разі виявлення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи одержання інформації про вчинення таких правопорушень працівниками Хмельницької міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій (які підпадають під дію Закону) забезпечити проведення в порядку постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 службових розслідувань з негайним повідомленням про його вчинення міського голови та спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (п.7.ст. 53 Закону).

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: уповноважена особа, склад комісій із службових розслідувань

Відповідальні: керуючий справами, уповноважена особа

 

15. Забезпечити трансляцію у комунальних ЗМІ (газета «Проскурів», МТРК «Місто») соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції, з метою формування негативного ставлення громадян до корупційних проявів.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: редакція газети «Проскурів», МКП МТРК «Місто», управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, КП «Хмельницькінфоцентр»

Відповідальний: керуючий справами виконкому

 

16. Здійснювати висвітлення на офіційному сайті Хмельницької міської ради питань щодо запобігання та протидії корупції.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: уповноважена особа, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, КП «Хмельницькінфоцентр»

Відповідальний: уповноважена особа

 

17. Забезпечити виконання вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо висвітлення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету міської ради відомостей, які підлягають обов’язковому оприлюдненню.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, КП «Хмельницькінфоцентр»

Відповідальний: керуючий справами виконкому

 

18. Продовжити контроль за належним функціонування з відображенням необхідної інформації, веденням та своєчасним оновленням діючих веб-сторінок, інших електронних ресурсів виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, КП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства

Відповідальні: керуючий справами виконкому, заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків

 

19. Забезпечити систематичне проведення прийомів громадян та прямих телефонних ліній, під час яких мешканці міста отримують можливість безпосередньо звернутись до керівництва міста.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавці: відділ роботи із зверненнями громадян, Відповідальний: керуючий справами виконкому

 

20. Вносити доповнення (корегування заходів) до даного плану, в разі загострення корупційних ризиків в різних сферах відповідальності Хмельницької міської ради та змін в законодавстві.

 

Термін: до 31.12.2019

Виконавець і відповідальний: уповноважена особа

 

21. На виконання Рішення НАЗК від 13.07.2017 № 317 (надалі – Рішення), яким затверджено методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, підготувати проект рішення та винести на розгляд сесії міської ради питання про виділення додаткових посад і створення самостійного, відокремленого та функціонально незалежного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, підпорядкованого міському голові.

Згідно п. 2.2. методичних рекомендацій, чисельність працівників підрозділу до загальної чисельності посадових осіб органу місцевого самоврядування має складати 1/100.

 

Термін: до 31.12.2018

Виконавець і відповідальний: уповноважена особа

 

22. Підготувати проект плану заходів з виявлення попередження та припинення корупційних злочинів та адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією в Хмельницькій міській раді, її виконавчих органах та комунальних підприємствах на 2020-21 роки. До затвердження нового документу керуватись діючим планом.

 

Термін: до 01.02.2020

Виконавець і відповідальний: уповноважена особа

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

Головний спеціаліст з питань запобігання

корупції апарату виконкому О. Левчук