Проекти рішень виконавчого комітету

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції щодо внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції щодо внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки

 

Розглянувши подання Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з метою обміну досвідом здобувачів закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького за кордоном у рамках співпраці з іноземними країнами, зокрема із Школою іноземних мов    м. Шицзячжуан (Китайська Народна Республіка), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням позачергової десятої сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 2:

         1.1. Доповнивши Додаток 10 до Програми пунктом 29 згідно з додатком.

         1.2. У рядку «Разом» Додатку 10 до Програми графу «Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:» викласти в наступній редакції: «2017 – 50054,6», «2018 – 51510,4», «2019 – 51970,6», «2020 – 53200,2», «2021 – 53890,0».

         1.3. У рядку «Разом по роках» по Програмі графи по рокам викласти в наступній редакції: «2017 – 446886,33», «2018 – 411025,60», «2019 – 360229,10», «2020 – 371677,70», «2021 – 382153,50».

          1.4. Позицію 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис.)» Додатку 1 до Програми викласти в наступній редакції: «1 971 972,23 тис. грн.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  Г. Мельник та Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

 

Міський голова   О. СИМЧИШИН
                                                                           

 

 

                                                                                       Додаток  до рішення виконавчого комітету

                                                                           від «___»_____________2019 року  №____

  

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконав-ці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовний обсяг фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

29.

Забезпечення організації обміну досвідом здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти міста за кордоном

2020-2021

Департа-мент освіти та науки

Міський бюджет

0

0

0

610,0

670,0

 

  Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ

В. о. директора Департаменту освіти та науки С. ГУБАЙ