Новини

Підбили підсумки фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення

Відбулося розширене засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Завідувач відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста Едвард Тришневський доповів про основні фінансові показники установ, у яких проводилася перевірка.

Так, у результаті фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, кошторисні призначення за загальним фондом в 2018 році становили 22024,3 тис. грн, що на 5108,5 тис. грн більше в порівнянні із 2017 роком, або на 30,2%. Їх зростання пов’язане із збільшенням видатків на оплату праці (в зв’язку з підняттям мінімальної заробітної плати), на продукти харчування та комунальні послуги.

Фактичні видатки установ за рахунок коштів загального фонду бюджету за 2018 рік профінансовані в повному обсязі та складають 21605,2 тис. грн, що на 5269,4 тис. грн або на 32,3% більше в порівнянні із минулим роком.

Протягом 2018 року відбулося збільшення фактичних видатків в порівнянні з видатками 2017 року по усіх бюджетних установах та організаціям, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, зокрема на:
3622,0 тис. грн – Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
514,3 тис. грн – Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок”;
450,4 тис. грн. - Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації;
410,0 тис. грн. – Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя”;
272,7 тис. грн –  Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії.

Зростання фактичних видатків пов’язане із підвищенням розміру заробітної плати, оплати продуктів харчування, оплати енергоносіїв, витрат на матеріали та послуги.

Установи у 2018 році надали соціальні послуги 7198 особі, що на 1094 осіб або на 17,9% більше в порівнянні із 2017 роком. Серед надавачів соціальних послуг спостерігається зростання кількості отримувачів таких послуг, а саме: Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 949 осіб; Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії” на 147 осіб; Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації на 5 осіб. Скорочення отримувачів соціальних послуг спостерігається в: Центрі реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок” на 2 особи; Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” на 5 осіб.

У 2018 році спостерігається збільшення середньомісячної вартості утримання одного підопічного, з урахуванням відвідувань, в порівнянні з 2017 роком в: Центрі реабілітації “Родинний затишок” на 933,0 грн.; Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” на 718,0 грн.; Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 171,3 грн.; Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на 124,0 грн. Збільшення середньомісячної вартості утримання одного підопічного пов’язане зі збільшенням фактичних видатків в порівнянні з минулим роком (заробітної плати, продуктів харчування та енергоносіїв, витрат на матеріали та послуги). В Рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії” відбулось зменшення вартості утримання одного підопічного (з урахуванням відвідувань) на 288,5 грн. у зв’язку зі збільшенням кількості відвідувачів.

У 2018 році спостерігається зростання фактичних видатків на оплату праці на 4337,7 тис. грн. або на 34,3% в порівнянні із минулим роком у зв’язку зі збільшенням окладів та інших стимулюючих виплат. Питома вага оплати праці (з нарахуваннями) за 2018 р. в поточних видатках для установ наступна: Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” – 82,5% (в 2017 році - 80,1%); Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації – 80,4% (в 2017 році - 65,6%); Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 80,1 % (в 2017 році - 81,1%); Центр реабілітації” Родинний затишок” – 76,1% (в 2017 році - 78,9%); Рекреаційний центр “Берег надії” – 66,5% (в 2017 році - 57,5%). Для останньої установи значна частина витрат належить харчуванню – 21,9% (в 2017 році - 24,2%).

Заборгованість у виплаті заробітної плати станом на 01.01.2019 року відсутня.

Середньомісячна заробітна плата по установах в 2018 році знаходилась в межах від 4562,8 грн. до 6583,0 грн. (за 2017 рік склала від 3905,8 грн. до 4872,0 грн.). Найбільша середньомісячна заробітна плата за 2018 рік нарахована в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і складає 6583,0 грн., а найменша – 4562,8 грн. в Рекреаційному центрі “Берег надії” (в Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” – 6056,0 грн., в Центрі реабілітації ”Родинний затишок” – 6024,0 грн., в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації – 5703,0 грн.).

Видатки на харчування в 2018 році склали 2274,2 тис. грн. та збільшились на 504,4 тис. грн. в порівнянні з 2017 роком (в 2017 році – 1769,8 тис. грн.).
Збільшення видатків на харчування протягом 2018 року відбулось в:
1)  Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки на харчування зросли на 484,2 тис. грн. у зв’язку із збільшенням кількості потребуючих осіб для забезпечення їх продуктовими наборами. Протягом 2018 року 5749 продуктовими наборами забезпечено 5622 клієнта на суму 1202,4 тис. грн., а у 2017 році 4102 продуктовими наборами забезпечено 4101 клієнта на суму 744,3 тис. грн. У 2018 році було надано 13740 гарячих обідів, прохарчувано 242 особи (середня вартість обіду складає 23,89 грн), за 2017 рік - 9922 обідів, прохарчувано - 242 осіб (середня вартість обіду складала 32,21 грн.). Суттєве здешевлення обіду утворилося у зв’язку з перемогою у відкритих торгах нового постачальника-неплатника ПДВ та вартість гарячого обіду, в якого склала 23,89 грн. Видатки на гаряче харчування складають за 2018 рік – 328,2 тис. грн. (2017 рік – 319,6 тис. грн.);
2) Рекреаційному центрі “Берег надії” видатки на харчування в 2018 році збільшилися на 27,2 тис. грн., вартість харчування на одну особу у 2018 році становила – 718,5 грн, у 2017 році – 901,0 грн. Зменшення вартості харчування на одну особу відбулось у зв’язку зі збільшенням кількості відвідувачів;
3) Центрі реабілітації “Родинний затишок” видатки на харчування збільшилися на 24,3 тис. грн., в зв’язку із інфляцією та покращенням раціону вартість обідів збільшилася на 4,00 грн. порівняно з 2017 роком і становила 30,00 грн. за обід (в 2017 році - 26 грн. за обід);
4) Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на суму 13,3 тис. грн. за рахунок збільшення клієнтів у зимовий період та збільшення вартості обідів з 15 грн. до 17 грн. за один обід.

Зменшення видатків на харчування протягом 2018 року відбулось лише в Хмельницькому міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” на суму 44,6 тис. грн. Середньомісячна кількість дітей, які отримали послугу з гарячого харчування, зменшилась на 3 особи (17 осіб за 2018 рік, 20 особи за 2017 рік). Вартість обіду в 2018 році складала 34,44 грн, а за 2017 рік – 28,51 грн.

Використання комунальних послуг відбувалося в межах кошторису. Заборгованість за використання енергоносіїв відсутня.  
Відділ планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста надав рекомендації усім закладам, у яких було проведено перевірку.