УМК "Дубове"

УМК "Дубове"
Контактні дані
29000, вул. Купріна, 61
Диспетчерська служба (call-центр):097-55-40-139; (0382) 64-03-47; Бухгалтерія (0382) 64-07-83
Графік роботи
ДеньГрафік роботи Прийом громадянОбід
Понеділокз 8:00 до 17:15з 12:00 до 13:00
Вівторокз 8:00 до 17:15 з 8.00 до 17.00 з 12:00 до 13:00
Середаз 8:00 до 17:15з 12:00 до 13:00
Четверз 8:00 до 17:15 з 8.00 до 17.00 з 12:00 до 13:00
П'ятницяз 8:00 до 16:00з 12:00 до 13:00
Суботавихідний
Неділявихідний
Основні напрямки діяльності

Цілями діяльності комунального підприємства є:

-самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку;

права та обов’язки управителя житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, які знаходяться на балансі підприємства;

здійснення будь-яких видів діяльності (виконання робіт, надання послуг тощо) обумовлених його Статутом, а також інших, не заборонених чинним законодавством України.

 

Підприємство  є комунальним унітарним комерційним підприємством, утвореним відповідно до розпорядження Хмельницької державної адміністрації від 14. 06. 1993 року № 1334 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, входить до сфери управління міської ради і виконує її функції у межах, визначених Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами.

Власником підприємства є територіальна громада м. Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: 29013, Україна, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (далі – Власник).

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльнистю Підприємства, в межах та обсягах визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, виступає позвачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї діяльності.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Керівник
Забурмеха Олександр Володимирович

Біографічна довідка керівника

Посада та місце роботи

директор Комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» Хмельницької міської ради

Число, місяць і рік народження

31.05.1970 року

Місце народження

село Павликівці, Волочиський район, Хмельницька область

Г ромадянство

громадянин України

Освіта

вища

Володіння мовами

українською, російською - вільно

Загальний стаж роботи

21 рік

Стаж роботи на даному підприємстві

з січня 2016 року

Службова адреса

Україна, м. Хмельницький, вул. Купріна, 61

Сімейний стан

одружений

 

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника: 

Згідно розпорядження міського голови від 20.12.2017 року № 356-р та контракту встановлено посадовий оклад керівнику підприємства 10000,00 (десять тисяч) та

щоквартальну премію в розмірі до 150% до посадового окладу, при умову виконання затверджених показників преміювання:

- Виконання виробничої програми (заплановано-виконано) - 50%;

- Виконання фінансово плану у частині доходу без урахування бюджетних коштів та фінансового результату - 25%

- Забезпечення оплати населенням за отримані послуги на рівні не менше 100% - 15%;

- Збільшення доходів від виконання додаткових робіт/послуг у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за умови отримання позитивного фінансового результату від виконання цих робіт/послуг) - 25%;

- Зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у порівнянні із заборгованістю на початок звітного кварталу не менше, ніж на 1% - 10%;

- Зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у порівнянні із заборгованістю на початок звітного кварталу не менше, ніж на 1% - 10%;

- Виконання плану по використанню паливно-енергетичних ресурсів (у натуральному вимірі) - 10%

Відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів - 5%

Річний звіт керівника

 Звіт керівника за 2016 рік

Житлово-експлуатаційна контора № 5  міста Хмельницького створена на підставі розпорядження Хмельницької державної адміністрації № 1334        від 14.06.1993 року.   

 Статутний фонд ЖЕК № 5 затверджено рішенням п’ятої сесії міської ради № 36 від 16.03.2016 року у розмірі 523638,16 грн.

 ЖЕК № 5 є самостійним господарюючим суб’єктом, який має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки та інші реквізити.

 На балансі ЖЕК № 5 знаходиться 171 житлових будинків,

загальна площа яких складає – 418,0 тис. м2;

житлова площа станом на 01.01.2017 року, на яку нараховується квартплата 

   складає 376,9 тис. м2;  

середня житлова площа, на яку нараховується квартплата – 376,9 тис. м2

Кількість квартир -  7239 квартир

Кількість мешканців – 17383 чол.

з них пільговики – 1435 чол.

Кількість будинків з ліфтами 28, загальною площею 163,5  тис. м2, без перших поверхів 144,4 тис. м2,  ліфтів - 78

Кількість укладених договорів – 7188 шт.

крім того, договори реструктуризації -  0  на суму –   0  грн.

Бухгалтерський облік  господарських операцій ведеться відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 ХІV по журнально-ордерній системі обліку.

Подано заяв про видачу судового наказу –  0 шт. на суму 0 грн. Розглянуто судом заяв  5 шт. на суму 12,2 тис. грн.

Погашено боржниками по заявам  6 шт. на суму  6,0 тис. грн.

Знаходяться в ДВС 10 шт. на суму  10,0 тис. грн.

Стягнуто ДВС 6 шт. на  суму 6,0 тис. грн.         

1.  Розшифровка доходів

                              тис. грн.

 

2015 р. факт

2016 р. факт

 Чистий дохід в т.ч.( ф.№2 р.2000)

4665

4669

квартплата населення

3586

3151

пільги, субсидія

954

1388

експлуатаційні витрати

75

76

відшкодування за обслуговування внутрішньо -   

будинкових електромереж

50

54

 Інші операційні доходи в т.ч. (ф.№2 р.2120)

565

1466

     стягнення з боржників

1

 

знято резерв сумнівної заборгованості

   

відшкодування податку на землю орендарями

2

2

пільга по земельному  податку

101

157

дохід від безоплатно отриманих активів

39

45

фінансування з бюджету

 

231

фінансування з бюджету (виділення паливно-мастильних матеріалів)

 

3

дохід по капітальному ремонту УЖКГ

 

24

середній заробіток мобілізованих

40

76

фінансування відпустки Чорнобильця

2

2

фінансування поточного ремонту з бюджету

200

555

Фінансування енергозберігаючих заходів

 

200

Фінансування паспортистів

56

33

додаткові послуги, усього в т.ч.:

124

138

- прибирання контейнерних майданчиків

34

39

- прибирання доріг

37

44

- інтернет

43

42

- кабельне

8

8

- електроенергія населенню

2

4

- здача металобрухту

 

1

Усього доходів

5230

6135

                                              

                      

Розшифровка витрат

                           тис. грн.

 

2015 р. факт

2016 р. факт

Собівартість в т.ч. (ф.№2 р.2050)

4316

4674

заробітна плата

1643

1738

нарахування на  заробітну плату

581

373

матеріальні витрати

1382

1955

витрати за оплату послуг різним організаціям

604

507

знос

90

78

інші

16

23

Адміністративні витрати (ф.№ 2 р.2130)

899

945

В т. ч.  заробітна плата

399

464

   нарахування на  заробітну плату

139

104

витрати пов’язані з викор. службових автомобілів

23

23

   податки

11

2

 виписка періодики

4

6

    знос ОЗ

10

9

    витрати на утримання адмінприміщення (тепловодопостачання, телефон, підзвіт, ремонт комп.техніки тощо)

139

91

    інші:

174

246

   у т.ч. судові витрати

2

 

   послуги банку

86

80

  навчання, проїзні, картки поповнення, пільги земельного податку, лікарняні

86

166

Інші операційні витрати (ф.№ 2 р.2180)   в т.ч.

186

512

    З-та за прибирання контейнерних майданчиків

19

17

    нарахування на з-ту за прибирання конт. майд.

7

4

    зарплата за прибирання доріг і тротуарів

15

20

    нарахування на зарплату за прибирання доріг і тротуарів

5

4

премія разова і мат. допомога

13

30

нарахування на  премії і матеріал. допомоги

4

6

середній заробіток мобілізованого

40

56

нарахування на зарплату мобілізованого

 

12

заробітна плата за відрядження на будівництво

4

 

нарахування на з-ту за відрядження на будівництво

1

 

заробітна плата паспортистів

17

26

нарахування на з-ту паспортистів

7

6

витрати по паспортистам (матеріали, роботи, знос)

29

7

    оплата відпустки Чорнобильця

1

1

    нарахування на відпускні Чорнобильця

1

1

інші:

23

322

 - відшкодування пільгових пенсій

5

 

-  оплата добових на будівництво

5

 

    - витрати на стягнення дебіторської заборгованості

12

 

    - фінансова допомога

1

 

    - одноразова допомога, подарунки

 

8

    - резерв сумнівної заборгованості

 

311

    - штрафи,пені

 

3

Усього витрат:

5401

6131

2. Сума коштів від надання додаткових послуг без ПДВ за 2016 рік склала 50467,56 грн. в т.ч.:

       - розміщення та встановлення технічних елементів на будівлях та спорудах  50467,56 грн.

За аналогічний період минулого року сума коштів склала  51250,9 грн. в т.ч.:

  - розміщення та встановлення технічних елементів на будівлях та спорудах   51250,9 грн.            

3. Собівартість обслуговування 1 м2 за 2016 рік складає  1,242 грн. без ПДВ. За аналогічний період минулого року собівартість обслуговування 1 м2  становила  1,155 грн.  без ПДВ.

4. Середній розмір тарифу за 2016 рік складає 1,02 грн. без ПДВ, за період минулого року становила 1,022 грн.

5. Рівень відшкодування тарифу без ПДВ за 2016 рік складає 82,1  %, за період минуло року становить 88,5 %.

6.  Виконання ремонтних робіт за звітний період склало 2366,0 тис. грн., в т.ч. підрядним способом 932,0 тис. грн., власними силами 1434,0 тис. грн. За аналогічний період минулого року витрати склали 2266,5 тис. грн., в т.ч. підрядним способом – 996,4 тис. грн., власними силами склали 1270,2 тис. грн.

7.   Розшифровка дебіторської заборгованості (квартирна плата)

 тис. грн.

 

Станом на 01.01.2016

Станом на 01.01.2017

 

К-ть абонентів

Сума

К-ть абонентів

Сума

до місяця

5542

128

5606

103

1-3 місяця

760

84

722

80

3-6 місяців

260

68

270

69

6-9 місяців

151

64

129

52

9-12 місяців

97

62

91

55

більше одного року

438

474

428

516

 у т.ч.більше 3-х років

89

256

112

326

Усього:

7248

880

7246

875

Розшифровка кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 року

№ з/п

Поточні зобов’язання

Код рядка

Сума, тис. грн.

Період виникнення

1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, в т.ч.

ф.№1 р.1615

396

 
 

МКП «Теплокомуненерго» обслуговув. внутрібудинков. мер

 

11

грудень 16 р.

 

СРБП «Хмельницькліфт»

 

88

вересень - грудень16р

 

ПФ «Геркон»

 

91

вересень - грудень16р

 

МК АТП ЖКГ

 

15

листопад -грудень16р

2

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, усього

ф.№1 р.1620

48

 
 

у т.ч. ПДФО

 

3

грудень 16р

3

Зі страхування

ф.№1 р.1625

6

грудень 16р

4

З оплати праці

ф.№1 р.1630

12

грудень 16р

6

Інші поточні зобов’язання, усього

ф.№1 р.1690

5

грудень 16р

7

Доходи майбутніх періодів

ф.№1 р.1665

84

 
 

Усього

ф.№1 р.1695

551

 

          

           8.  Індексація житлового фонду за 2016 рік не проводилась, а за аналогічний період минулого року проведена на суму: первісна вартість – 150211228,63 грн., знос – 93625430,37 грн.

9.  За 2016 рік було сплачено дивідендів на суму 200,00 грн., а за аналогічний період минулого року дивіденди не сплачувались.

           10. Штрафних санкцій та пені за 2016 рік склали 3424,13 грн., а  за аналогічний період минулого року не було.

11. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2016 рік становила 75 чол., у т.ч. виробничого – 64 чол., та адміністративного – 11 чол. За аналогічний період минулого року чисельність становила 78 чол., у т.ч. виробничого – 67 чол., та адмінперсоналу – 11 чол.

12. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2016 рік склала – 2446,0 грн., з них: виробничого персоналу склала – 2262,0 грн.; адмінперсоналу – 3515,0 грн. За аналогічний період минулого року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала – 2182,0 грн. з них: виробничого персоналу склала – 2044,0 грн.; адмінперсоналу –          3023,0 грн.

13.  За бюджетні кошти у 2016 році придбано  основні засоби на суму 362300,00 грн. ( трактор Беларус - 320.40). За аналогічний період минулого року за бюджетні кошти придбано  основних засобів на суму  63000,00 грн.

           14.  Залучення кредитних коштів за 2016 рік та за аналогічний період не було. 

2017

 Звіт керівника за 2017 рік

Згідно рішення Хмельницької міської ради № 79 від 31.05.2017 року Житлово- експлуатаційна контора № 5 міста Хмельницького перейменована на комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» Хмельницької міської ради (УМК «Дубове»).

Статутний фонд УМК «Дубове» збільшено згідно рішення п’ятнадцятої сесіїї міської ради № 79 на 362300,00 грн. .На даний час розмір статутного фонду становить 885938,16 грн.

УМК «Дубове» є самостійним господарюючим суб’єктом, який має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки та інші реквізити.

На балансі УМК «Дубове» знаходиться 163 житлових будинків, загальна площа яких складає - 418,0 тис. м ;

житлова площа станом на 01.01.2018 року, на яку нараховується квартплата складає 377,1

2

тис. м ;

середня житлова площа, на яку нараховується квартплата - 377,1 тис. м2 Кількість квартир - 7233 квартир Кількість мешканців - 17076 чол.

з них пільговики - 1432 чол.

Кількість будинків з ліфтами 28, загальною площею 163,5 тис. м , без перших поверхів 144,4 тис. м2, ліфтів - 78

Кількість укладених договорів - 7188 шт.

Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 XIV по журнально-ордерній системі обліку.

Вручено повідомлення про заборгованість працівниками УМК «Дубове» - 6587 шт. на суму

  1. тис. грн.

Сума коштів від надання додаткових послуг без ПДВ за 2017 рік склала 45017,0 грн. в т.ч. розміщення та встановлення технічних елементів на будівлях та спорудах 45017,0 грн.

За аналогічний період минулого року сума коштів склала 50467,56 грн. в т.ч. розміщення та встановлення технічних елементів на будівлях та спорудах 50467,56 грн.

Собівартість обслуговування 1 м за 2017 рік складає 1,669 грн. без ПДВ. За аналогічний період минулого року собівартість обслуговування 1 м становила 1,24 грн. без ПДВ.

Середній розмір тарифу за 2017 рік складає 1,523 грн. без ПДВ, за період минулого року становила 1,02 грн.

Рівень відшкодування тарифу без ПДВ за 2017 рік складає 91,2 %, за період минуло року становить 82,1 %.

Виконання ремонтних робіт за звітний період склало 2804,4 тис. грн., в т.ч. підрядним способом 986,9 тис. грн., власними силами 1817,5 тис. грн. За аналогічний період минулого року витрати склали 2375,1 тис. грн., в т.ч. підрядним способом - 931,7 тис. грн., власними силами склали 1443,4 тис. грн.

За 2017 рік дивіденди сплачено 681,00 грн та за аналогічний період минулого року дивідендів було сплачено на суму 200,00 грн.

Штрафні санкції та пені за 2017 рік становлять 111,92 грн., а за аналогічний період минулого року сума штрафних санкцій та пені склала 3424,13 грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників 2017 рік становила 74 чол., у т.ч. виробничого - 63 чол., та адміністративного - 11 чол. За аналогічний період минулого року чисельність становила 75 чол., у т.ч. виробничого - 64 чол., та адмінперсоналу - 11 чол.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2017 рік склала - 3590,0 грн., з них: виробничого персоналу склала - 3332,0 грн.; адмінперсоналу - 5069,0 грн. За аналогічний період минулого року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала - 2446,0 грн. з них: виробничого персоналу склала - 2262,0 грн.; адмінперсоналу -

  1. грн.

Придбано основних засобів за бюджетні кошти за 2017 рік на суму 176588,00 грн. (2 комп’ютерні комплекти на суму 21638,00 грн. та розподілювач протиожеледних матеріалів РП-1300 мод.КБ-11 на суму 154950,00 грн.), а за аналогічний період минулого року було придбано основні засоби на суму 362300,00 грн. (трактор Беларус-320.40).

Залучення кредитних коштів за 2017 рік та за аналогічний період не було.

У 2017 році були проведення такі роботи як:

Проведено ремонт покрівель ділянками на 48 будинках загальною площею 1424,0 кв.м.: господарським способом 918,7 кв.м., підрядним способом - 505,3 кв.м.

Відремонтовано та встановлено козирки над входами в під’їзду та підвал 6 шт.

Господарським способом проведено ремонт цементної стяжки сходів, площадок, відмостки 28,4 кв.м.

Господарським способом відремонтовано 34 під’їздів

Проведено ремонт внутрішніх мереж водопостачання замінено 118 м.п. труб на 6 будинках

Замінено 316,6 м.п. труб зливостоків та каналізаційних мереж на 42 будинках

Проведено ремонт металевих перил на сходовій клітці 30,1 м.п.

Значна увага підприємства, особливо перед цим опалювальним сезоном, приділялася підготовці житла до осінньо-зимового періоду. Було проведено скління вікон на сходових клітинах в під’їздах та слухових вікон 84,7 кв.м.

Проведено заміну дверних блоків входу в під’їзд та підвал - 42 шт.

Відремонтовано та приведено в належний стан та естетичний вигляд дитячі майданчики - 63 шт., завезено 20,0 т. піску в пісочниці біля будинків;

На прибудинковій території відремонтовано та пофарбовано 26 лавочок

Додатково встановлено 43 лавочок

Проведено герметизацію міжпанельних стиків підрядним способом - 338,6 м.п.

Проведено підрядним способом поточний ремонт рулонного покриття покрівлі балконних плит 50,8 кв.м.

Виконано ремонт бетонних опор козирків входу в під'їзд - 19 шт.

Виконано ремонт замінено віконні блоки на металопластикові - 2,7 кв.м.

Документація

Головний інженер: тел. (0382) 64-03-47 - Горголюк Валентина Антонівна

Бухгалтерія та головний бухгалтер - тел. (0382) 64-07-83

Майстри: тел. (0382) 64-03-47, 64-06-68

Інформація про закупівлі на порталі Єдиної системи електронних публічних закупівель ПроЗорро (ProZorro).

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника.

Істотними передбачуваними факторами ризику, що можуть впливати на операції та результати діяльності підприємства є збільшення ціни на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, господарські матеріали, збільшення мінімальної заробітної плати  та відповідних податків.

 

Реквізити: 
НазваРеквізит
Код ЄДРПО02091923
Розрахунковий рахунок26009499533100 в ПАТ "УкрСиббанк"
МФО351005
ІПН020919222258
Свідоцтво ПДВ31790532

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.