Про  затвердження  Порядку розміщення відкритих майданчиків  для  харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому

Про  затвердження  Порядку розміщення

відкритих майданчиків  для  харчування

біля закладів ресторанного господарства

в м. Хмельницькому

 

                 Розглянувши пропозицію виконавчого комітету  та з метою вдосконалення та впорядкування розміщення тимчасових споруд - відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території м. Хмельницького, враховуючи «Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, «Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219, «Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994  № 198, відповідно до ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація», керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради від 29.02.12 №23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького», Правилами благоустрою території міста Хмельницького, в редакції, затвердженій рішенням міської ради від 25.06.2014 №71 із внесеними змінами та доповненнями,   міська рада :

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити  Порядок  розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому (додаток 1).

            2. Суб'єктам господарювання – власникам/орендарям закладів ресторанного господарства з моменту набрання чинності цього рішення здійснювати оформлення документації на розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства відповідно до Порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в місті Хмельницькому, затвердженого цим рішенням.

3. Відповідальність  за     виконання   рішення   покласти    на  заступників     міського     голови А. Бондаренка, В. Гончарука, та на управління торгівлі, управління архітектури та містобудування.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Міський голова                                                                                                    О. Симчишин

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Секретар міської ради                                                                                     

 

 

      М. Кривак

 

Заступник міського голови

 

      А. Бондаренко

 

Заступник міського голови

 

      В. Гончарук

  

Начальник управління торгівлі 

 

      Р. Сідлецька

 

 

 

В.о. начальника управління  архітектури

та містобудування  

 

Завідувач юридичного відділу

 

     З. Пилипчук

 

    

      Л. Демчук

 

                                                             

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 1          

                                                                                                      до рішення міської  ради

                                                                                                      від ____________      №_________

 

Порядок розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в місті Хмельницькому

 

1. Загальні положення

            1.1. Порядок розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в місті Хмельницькому (далі — Порядок) розроблений відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, наказу Державного комітету статистики України від 24 жовтня 2005 року № 327 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 року за № 1350/11630, ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація",  інших нормативно-правових актів.

            1.2. Порядок регулює правовідносини, що виникають у процесі розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в місті Хмельницькому.
            1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
            заклад ресторанного господарства - організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка провадить виробничо-торговельну діяльність: виробляє та (або) доготовлює, продає та організовує споживання продукції власного виробництва та закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів. Суб’єкти господарювання у сфері ресторанного господарства при облаштуванні закладу згідно з обраним типом, класом повинні мати необхідні виробничі, торговельні та побутові приміщення, а також обладнання для приготування та продажу продукції. Вимоги до виробничих, торговельних та побутових приміщень закладів ресторанного господарства, обладнання, інвентарю, переліку послуг, технологічних режимів виробництва продукції встановлюються чинним законодавством України;
            відкритий майданчик для харчування біля закладу ресторанного господарства (далі - майданчик) - тимчасова  споруда, місце для надання послуг з харчування біля закладу ресторанного господарства, за принципом збільшення кількості посадочних місць закладу, який відкритий для обслуговування населення з 01 квітня по 31 жовтня, розміщений на відкритому повітрі (під тентами, на верандах,) або виготовлений з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлений тимчасово, без улаштування фундаменту, не є капітальною спорудою.

             Допускається розміщення майданчиків для харчування додатково на період з              01 листопада по 31 березня за  умови нарахування  плати за Договором ОСС із застосуванням збільшуваного коефіцієнту  -3,0.

            паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (далі - паспорт прив’язки) - комплект документів, у яких визначено місце встановлення тимчасової споруди на топографо-геодезичній основі М 1:500 та схему благоустрою прилеглої території;
            самовільно встановлений відкритий майданчик для харчування біля закладу ресторанного господарства - майданчик, на розміщення якого  у власника відсутні паспорт прив'язки та/або договір про встановлення особистого строкового сервітуту (надалі – Договір ОСС). Самовільно встановленим також вважається майданчик,на який закінчився термін дії паспорта прив’язки або Договору ОСС та у випадках відсутності сплати впродовж 2-х місяців у розміри і строки, передбачені Договором ОСС.

           розрахунки за Договором ОСС -  розрахунок  річної  плати за розміщення тимчасової споруди  проводиться за формулою:    

                                          

П = 0,2 Вм х S х Кф, де:

 

П – річна плата за розміщення тимчасової споруди  у грн.;

0,2 – коефіцієнт функціонального використання тимчасової споруди, що враховується для розрахунку плати за користування об’єктом благоустрою;                           

Вм – річна вартість 1 м2 об’єкта благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2 земельної ділянки у відповідному місці у грн.;

S – площа тимчасової споруди у м2;

Кф – коефіцієнт  функціонального  використання  тимчасової  споруди,  що    затверджується рішенням міської ради;

          1.4. Інші терміни застосовуються у значенні, що вживаються в наказі Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства" та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері торгівлі та ресторанного господарства.
            1.5. Організаційне забезпечення розміщення майданчиків на території міста Хмельницького покладається на управління торгівлі Хмельницької міської ради.

            1.6. Порядок є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють розміщення майданчиків.
 

2. Загальні вимоги до розміщення майданчиків

            2.1. Майданчики встановлюються виключно біля закладів ресторанного господарства.

2.2. Майданчики розташовуються в межах фасаду закладу ресторанного господарства зі збереженням вільних проходів у вхідні (в’їзні) брами будинків. Збільшення лінійних розмірів майданчика поза межами закладу можливе лише за умови письмової згоди власників (орендарів) сусідніх приміщень, яка додається до заяви у формі окремої            заяви.  .
            2.3. При влаштуванні майданчиків на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,5 м (поза межами парків, скверів, площ), розміщення майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходів.
            2.4. Майданчики встановлюються із забезпеченням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

            2.5. Майданчики мають бути розміщені без втручання у несучі конструкції будівлі та легко демонтовуватися у разі необхідності проведення робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівлі, тротуарів, доріг, комунікацій, а також після закінчення терміну функціонування майданчика, а саме закінчення терміну дії паспорту прив'язки та       договору ОСС.       

2.6. Забороняється розміщення майданчиків:

2.6.1. На проїзній частині вулиць і доріг;

2.6.2. На зелених насадженнях та газонах;

2.6.3. Якщо влаштування майданчика створює загрозу для здоров’я та/або життя людей;

2.6.4. На відстані ближче 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку громадського транспорту;

2.6.5. На штучних спорудах (інженерних конструкціях ),крім випадків, коли їх розміщення передбачено проектом будівництва або реконструкції, затвердженим в установленому порядку;

2.6.6. На відстані ближче 100 метрів до залізничних переїздів;

2.6.7. На відстані ближче 5- ти метрів до перехресть вулиць та пішохідних переходів.

2.7. На майданчиках заборонено встановлювати альтанки, навіси, сцени, літні естради, танцювальні майданчики, рекламні шафи з холодильним обладнанням, грилі та мангали, барні стійки, звукопідсилювальну  апаратуру, торговельні ятки (лотки).

2.8. Майданчики, що розміщуються з боку проїзної частини, мають бути захищені від випадкового (аварійного) наїзду автотранспорту.

2.9. У разі розміщення майданчика на земельній ділянці, що перебуває у власності або в оренді третіх осіб, а також на землях комунальної власності перед фасадом будівлі, що знаходиться у власності (користуванні) третіх осіб, таке розміщення допускається виключно за їх письмовою згодою, яка додається у формі окремої заяви, на підставі паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

2.10. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати майданчики виключно за погодженням з утримувачами інженерних комунікацій, які експлуатують ці комунікації.

2.11. Вимоги до об’ємно-просторового вирішення:

2.11.1. Освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються у межах майданчика таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна мешканців прилеглих житлових будинків;

2.11.2. Конструкція майданчика має бути збірно-розбірною, забезпечувати міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням правил техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам;

2.11.3. У межах відкритих майданчиків для харчування можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, підставки для меню, парасольки, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для регулювання температурного режиму повітря на майданчику, офіціантські станції (крім барних стійок);

2.11.4. По периметру відкритих майданчиків для харчування допускається влаштування огорожі з легких збірно-розбірних конструкцій висотою до 0,8 метра. Конструкції огорожі повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів – метал, дерево, гартоване скло;

2.11.5. Конструкції огорожі повинні бути розміщенні в одну лінію в межах, визначених паспортом прив’язки відкритого майданчика. В них можуть бути оформлені квіткові композиції, світильники;

2.11.6. Відкриті майданчики для харчування розміщуються на існуючому замощенні конструктивних елементів благоустрою без встановлення подіумів, настилів чи інших конструкцій;

2.11.7. У випадку перепаду висот покриття з ухилом у співвідношенні більше 1:10 (10%) або аварійного стану покриття можливе встановлення подіуму висотою сходинки до 15 см з обов'язковим встановленням пандусів для маломобільних груп населення в межах площі відкритого майданчика);

2.11.8. Сонцезахисні елементи можуть бути у вигляді окремо стоячих розкладних парасоль, навісних маркіз, маркіз-пергол та маркіз-пальмір, який затверджується наказом  департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

2.11.9. Розкладні парасолі повинні бути висотою не більше 3м, діаметром не більше 4м, а у випадку розміщення квадратних парасоль – не більше 5м по діагоналі;

2.11.10. Сонцезахисні елементи у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду, можуть встановлюватися за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів фасадів та не перетинають площини віконних отворів;

2.11.11. Накриття парасоль та маркіз не повинно виступати за межі майданчика;

2.11.12. Кольори парасоль та маркіз повинні бути максимально нейтральні (пастельних тонів);

2.11.13. Не допускається будь-якої реклами (в тому числі алкогольних та слабоалкогольних напоїв) на сонцезахисних елементах майданчика, крім розміщених на звісах тканини парасоль або маркіз назви або логотипу закладу, біля якого вони встановлені;

2.11.14. При облаштуванні відкритих майданчиків не допускається використання наметів.

2.12. Об’ємно-просторове та художньо-естетичне рішення майданчиків, розміщених на території, що знаходиться в межах історичного ареалу, території або зонах охорони пам'яток культурної спадщини  та/або біля будинків, які є щойно виявленими об’єктами культурної спадщини, має бути у контексті сформованого історичного середовища та відповідати таким вимогам:

2.12.1. Розміщення майданчиків проводиться з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, з урахуванням зовнішнього існуючого опорядження фасаду будинку;

2.12.2. Розміщення майданчиків не повинно заважати видовому сприйняттю будинків в цілому, архітектурних деталей та декору фасадів будинків. Забороняється розміщувати майданчики, які візуально закривають елементи архітектури фасадів, зокрема мозаїки, ліпнину, колони, ротонди, пілястри тощо.

 

3. Порядок оформлення документації на

розміщення відкритих майданчиків для харчування

 

            3.1. Підставою для розміщення  майданчика є оформлений в установленому порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди  та Договір ОСС.

           3.2. Для оформлення паспорту прив'язки,  суб'єкт  господарювання подає до управління адміністративних послуг (далі – УАП) письмову заяву встановленої форми, яка затверджується наказом управління архітектури та містобудування департаменту  архітектури, містобудування  та земельних ресурсів.            

           3.3. До заяви додаються:

- архітектурний тип у кольорі М 1:50 (у 2-х примірниках);

- схема розміщення ТС (М 1:500, М 1:2000) та схема благоустрою прилеглої території           ( у 2‑х примірниках);

- копія дозвільного документу на початок роботи закладу ресторанного господарства;

- довіреність на право представляти інтереси СГ в органах місцевого самоврядування;

- фото пропонованого місця розміщення відкритого майданчика для харчування з декількох видових точок станом на момент подачі;

            3.4. Управління архітектури та містобудування  протягом десяти робочих днів готує та передає Управлінню  адміністративних послуг паспорт  прив'язки.

            3.5. Строк дії паспорта прив’язки на відкритий майданчик для харчування становить:

                -  на літній період  з 01 квітня по 31 жовтня поточного року;

                - на  зимовий період  з 01 листопада по 31 березня, за умови нарахування плати за Договором ООС із  застосуванням  збільшуваного  коефіцієнту   -  3,0.

              Це право не поширюється на  відкриті майданчики, розміщені   в центральній частині міста, визначеній рішенням тринадцятої сесії міської ради від 22.03.2017 №30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького».

            3.6. Після отримання паспорту прив’язки,  суб'єкт господарювання  подає до управління адміністративних послуг заяву на укладання  Договору ОСС.

3.7. До заяви додаються:

            - копія паспорта прив’язки;

            - довідка про вартість 1 м² земельної ділянки, на якій буде  розташований  майданчик

            - довіреність на право представляти інтереси СГ в органах місцевого самоврядування

            3.8. Управління торгівлі готує два примірники Договору ОСС, який укладається на період дії паспорту прив’язки  та передає їх для підписання до УАП ;

            3.8.2. Субєкт господарювання протягом 10 днів сплачує авансовий платіж за Договором ОСС в розмірі 50 % , передає в управління торгівлі квитанцію, що підтверджує факт сплати та  підписує два примірники  Договору ОСС. Наступні платежі  суб’єкт  господарювання сплачує щомісячно рівними частками від решти суми. Один примірник Договору ОСС через УАП повертається  управлінню торгівлі.

            3.9. Забороняється встановлювати майданчик до підписання Договору ОСС. У разі невиконання вказаної вимоги майданчик демонтується у порядку, визначеному  рішенням міської ради.

            3.10. Після закінчення строку дії Договору ОСС, суб’єкт господарювання підписує в управлінні торгівлі акт звірки щодо повноти сплати за договором, що є підтвердженням сплати всієї суми платежів за Договором ОСС.

            3.11. Підставами для відмови в укладенні Договору ОСС є:

            3.11.1. несвоєчасне внесення суб’єктом господарювання  авансового платежу  в розмірі 50% згідно Договору ОСС,  повної сплати за користування особистим строковим сервітутом за Договором ОСС попереднього сезону;

            3.11.2. складання 2-х адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення на суб’єкта господарювання за порушення Правил благоустрою території м. Хмельницького, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів.

            3.12. У разі наявності підстав для відмови в укладенні Договору ОСС, управління торгівлі протягом десяти робочих днів готує письмове повідомлення, яке надається суб'єкту господарювання особисто через УАП або надсилається поштовим відправленням.
            3.13. Відмову в укладенні Договору ОСС може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством.         

 

4. Продовження терміну дії документації на розміщення 

відкритих майданчиків для харчування
 

            4.1. Для продовження строку дії паспорту прив'язки відкритого майданчика для харчування  суб'єкт  господарювання подає до УАП письмову заяву встановленої форми, яка затверджується наказом управління архітектури та містобудування департаменту  архітектури, містобудування  та земельних ресурсів.            

           4.3. До заяви додаються:

- оригінал паспорта прив’язки ТС;

- довіреність на право представляти інтереси СГ в органах місцевого самоврядування;

- акт звірки щодо сплати за Договором ОСС , що є підтвердженням повноти сплати всієї суми платежів за Довором ОСС за попередній період.

4.4. За наявності повного пакета документів,  продовження строку дії паспорта прив’язки здійснює управління архітектури та містобудування протягом десяти робочих днів з дня подання його до управління, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив’язки.

            4.5. У разі подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів  управління архітектури та містобудування протягом десяти робочих днів через УАП  повертає суб’єкту господарювання зазначені матеріали  з вмотивованою відмовою.

             4.6. На відкритий майданчик для харчування строк дії паспорта прив’язки продовжується   на період  з 01 квітня по 31 жовтня поточного року.

             4.7. У разі фактичного розташування майданчику у період з 1 листопада по                   31 березня  строк дії паспорта прив'язки продовжується на 1 рік.   

             4.8. Після отримання продовженого паспорту прив’язки,  суб'єкт господарювання  подає до УАП заяву на укладання  Договору ОСС та наступні копії документів:

             - копію паспорта прив’язки;

             - довідку про вартість  1 м²  земельної ділянки, на якій  буде розташований майданчик        (за умови зміни її  розміру).

            4.9. Управління торгівлі готує два примірники Договору ОСС, який укладається на період дії паспорту прив’язки   та передає їх для підписання до УАП ;

            4.10. Суб’єкт господарювання протягом 10 днів сплачує авансовий платіж за Договором ОСС в розмірі 50 % , передає в управління торгівлі квитанцію, що підтверджує факт сплати та  підписує два примірники  Договору ОСС. Наступні платежі  суб’єкт  господарювання сплачує щомісячно рівними частками від решти суми. Один примірник Договору ОСС через УАП повертається  управлінню торгівлі.

             4.11. Після закінчення строку дії Договору ОСС, суб’єкт господарювання підписує в управлінні торгівлі акт звірки щодо повноти сплати за договором, що є підтвердженням сплати всієї суми платежів за Договором ОСС.

             4.12. Підставами для відмови в укладенні Договору ОСС є:

             4.12.1. несвоєчасне внесення суб’єктом господарювання авансового платежу  в розмірі 50% згідно Договору ОСС,  повної сплати за користування особистим строковим сервітутом за Договором ОСС попереднього сезону.

             4.12.2. складання 2-х адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення на суб’єкта господарювання за порушення Правил благоустрою території м. Хмельницького, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів.               

             4.13. У разі наявності підстав для відмови в укладенні Договору ОСС, управління торгівлі протягом десяти робочих днів готує письмове повідомлення, яке надається суб'єкту господарювання особисто через УАП або надсилається поштовим відправленням.
             4.14. Відмову в укладенні договору ОСС може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством.

 

5. Припинення розміщення відкритого майданчика для харчування
 

            5.1. Підставами для припинення розміщення майданчика до закінчення строку дії є:
            5.1.1. анулювання паспорта прив’язки, у випадках передбачених чинним законодавством  України, про що управління архітектури та містобудування письмово повідомляє управління торгівлі ;

            5.1.2 за зверненням суб’єкта господарювання – власника/орендаря закладу ресторанного господарства;

            5.1.3. порушення вимог Договору ОСС;

  5.1.4. самовільна зміна суб’єктом господарювання функціонального   призначення майданчика;
            5.1.5. рішення суду;
            5.1.6. створення загрози здоров’ю або життю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам у результаті погіршення технічного стану майданчика, що підтверджується документом (-ами), складеним (-ими) у встановленому порядку уповноваженим (-ими) на це органом (-ами);

5.2. Розірвання Договору ОСС для майданчиків до закінчення строку його дії здійснюється управлінням торгівлі за наявності підстав, визначених у пункті 5.1 цього Порядку.
            5.3. У разі розірвання Договору ОСС  з підстав, визначених пунктом 5.1 цього Порядку, кошти, сплачені суб’єктом господарювання за розміщення майданчика не повертаються. Суб’єкт господарювання зобов’язаний самостійно демонтувати відкритий  майданчик  для харчування протягом п’яти календарних днів. У разі невиконання вказаної вимоги майданчик підлягає демонтажу відповідно до Порядку  демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій, затвердженого  рішенням  сесії Хмельницької міської ради.

 

 

6. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення

 

            6.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень, департамент  архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління торгівлі, управління екології та контролю за благоустроєм міста, комунальне підприємство «Муніципальна дружина», а також інші уповноважені структурні підрозділи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, в межах своїх повноважень.
            6.2. Суб’єкти господарювання- власники/орендарі закладів ресторанного господарства забезпечують демонтаж майданчиків протягом п’яти календарних днів після закінчення періоду їх функціонування, визначеного в паспорті прив’язки, чи прийняття рішення щодо анулювання паспорта прив’язки  (розірвання Договору ОСС) до закінчення строку їх дії відповідно до пункту 5.1. цього Порядку.

            6.3. За несвоєчасне проведення демонтажу майданчика суб’єкт господарювання сплачує штрафні санкції в розмірі місячної оплати, передбаченої Договором ОСС, із застосуванням збільшуваного коефіцієнту - 3,0  за кожний наступний місяць користування територією, на якій зберігається конструкція майданчика в осінньо-зимовий період.
            6.4. У разі виявлення фактів порушення суб’єктами господарювання умов розміщення майданчиків або самовільно встановлених майданчиків, уповноважені працівники управління екології та контролю за благоустроєм міста, департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління торгівлі, а також інших уповноважених структурних підрозділів виконавчого комітету  Хмельницької міської ради на суб’єкта господарювання – власника/орендаря закладу ресторанного господарства (або уповноважену ним особу) складають протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

            У разі відмови власника здійснити усунення виявлених порушень у визначені терміни,  здійснюється демонтаж майданчика, відповідно до  Порядку демонтажу тимчасових споруд для  провадження  підприємницької діяльності  та тимчасових конструкцій, затвердженого рішенням Хмельницької міської ради.
            6.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування майданчика або створення загрози життю та/або здоров’ю громадян суб’єкт господарювання – власник/орендар  закладу ресторанного господарства забезпечує його демонтаж за власний рахунок в термін, визначений у приписі посадових осіб управління екології та контролю за благоустроєм міста, департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління торгівлі.

            6.6. Відновлення суб’єктом господарювання благоустрою території після демонтажу майданчика є обов’язковим.
            6.7. Суб’єкти господарювання – власники/орендарі закладів ресторанного господарства забезпечують розміщення та експлуатацію майданчиків з дотриманням вимог норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм та несуть відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з їх вини.

7. Прикінцеві положення.

                7.1. Документація, оформлена суб’єктами господарювання на розміщення відкритих майданчиків для харчування до набрання чинності цього Порядку, дійсна до закінчення терміну її дії.
            7.2. Після закінчення терміну її дії суб’єкти господарювання оформлюють документацію на розміщення майданчиків відповідно до вимог цього Порядку.

 

Секретар міської ради                                                                                     М. Кривак                                                

Начальник управління торгівлі                                                                      Р. Сідлецька 

 

          

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua