Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м. Хмельницького (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), іншого окре

              З метою впорядкування процедури проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності - цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про оренду державного та комунального майна”,  рішенням двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11 “Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького”, виконавчий комітет міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

        1. Затвердити Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади м. Хмельницького (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна) (додаток 1).

 

        2. Затвердити склад комісії по проведенню конкурсів  на право оренди комунального  майна територіальної громади м. Хмельницького (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна (додаток 2).

 

        3. Визнати такими, що втратили чинність:

- рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.12.13 р. № 904 “Про затвердження Порядку проведення конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького”;

- рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.08.2015 р. №559 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.12.2013 р. № 904”

- рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 10.09.2015 р.№640 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.08.2015 р. № 640”

- рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від  14.09.2017 р. № 629 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.12.2013 р. № 904”

 

        4.  Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   заступника   міського  голови 

А. Бондаренка.

 

 

Міський голова                                                                                                    О. Симчишин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 1

                                                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                                                 від                         р. №

 

Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м. Хмельницького (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна)

 

 I. Загальні положення

 

            1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою визначення процедури проведення конкурсів на право оренди цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів (надалі - ЦМК), нерухомого майна - будівель, споруд, приміщень (далі - об'єкти)  та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького.

 

1.2. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія (далі – комісія), утворена орендодавцем.

 

II. Оголошення конкурсу

 

2.1. Конкурс на право оренди об’єкта оголошується та проводиться конкурсною комісією.

Умови передачі майна в оренду мають відповідати умовам, визначеним рішенням виконавчого комітету (а в разі передачі в оренду нерухомого майна на строк більше ніж 5 років – умовам визначеним рішенням сесії міської ради).

Умови та дата проведення конкурсу визначаються на засіданні конкурсної комісії на підставі документів поданих управлінням комунального майна Хмельницької міської ради.

2.2. Оголошення про конкурс публікується в газеті «Проскурів» не пізніше ніж за 10 календарних днів щодо нерухомого майна та не пізніше нід за 30 календарних днів  щодо оренди ЦМК до дати проведення конкурсу. Оголошення про конкурс також оприлюднюється на офіційному веб – сайті Хмельницької міської ради.

Оголошення про конкурс повинне містити такі відомості:

- інформація про об’єкт (назва,  місцезнаходження,  площа,  відомості  про  будівлю (тип споруди, поверх тощо), а у разі оренди ЦМК – також обсяг і основна номенклатура продукції, послуг, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості обєкта за попередній рік, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

- умови конкурсу;

- розмір   гарантійного  внеску,  який   становить   шість  стартових   орендних  плат       

(Гарантійний  внесок  здійснюється шляхом перерахування коштів на визначений в 

             оголошені про конкурс рахунок);

 - реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску);

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій, що відповідають вимогам конкурсу), який встановлюється не більш як за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу;

- перелік дркументів, які подаються претендентами для участі в конкурсі. 

          Держателем гарантійного внеску виступає міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності. Переможцю конкурсу сума гарантійного внеску зараховується в рахунок орендної плати. Учасникам конкурсу, що не стали переможцями, сума гарантійного внеску повертається на вказані ними рахунки. У разі відмови переможця конкурсу або безпідставного ухиляння переможця конкурсу від укладення договору гарантійний внесок не повертається, а зараховується до міського бюджету.

    У тих випадках, коли балансоутримувачем відповідних приміщень комунальної власності виступатимуть інші підприємства, установи, організації комунальної власності, комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності суму гарантійного внеску, внесеного переможцем конкурсу, перераховує зазначеному балансоутримувачу (в разі передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна – відповідному орендодавцю) для зарахування її в рахунок орендної плати.

          2.3. Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об’єкта, письмово повідомляються управлінням комунального майна про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

 

III. Умови конкурсу

3.1. Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди ЦМК – відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат, повязаних з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди (активів, що входять до складу об’єкта оренди) та рецензування звіту про вартість, та витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат), особі, яка оплатила вартість цих послуг;

-  розмір гарантійного внеску.

             

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

- виконання певних видів ремонтних робіт;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

- збереження (створення) нових робочих місць;

- вжиття заходів для захисту навколишнього природнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

-дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

Інші умови включаються до умов конкурсу, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном.

Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

3.2. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обовязкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку та розподілу орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста. Хмельницького, затвердженою сесією міської ради.

3.3. Для участі в конкурсі претендент подає такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди ЦМК претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.;
 2. документи, які підтверджують внесення гарантійного внеску;
 3. пропозиції щодо орендної плати та виконання умов конкурсу;
 4. додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта (в разі наявності);
 5. інформацію про засоби зв’язку з ним;
 6. відомості про претендента:

для юридичної особи:

-    документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

 • засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
 • завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
 • довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

-  копію документа, що  посвідчує  особу  учасника  конкурсу, або  належним чином оформлена довіреність, видана представнику фізичної особи;

 • завірену   належним   чином    копію   декларації  про доходи  або  звіту  суб'єкта  малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку.

3.4. Заяви та документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) на участь у конкурсі подаються секретарю комісії, який здійснює їх реєстрацію, в запечатаному конверті з написом «Документи на конкурс», з відбитком печатки претендента (в разі наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа). Пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди та додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта (в разі наявності) подаються секретарю комісії в окремому запечатаному та скріпленому печаткою (в разі наявності) конверті з написом «Пропозиції на конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа).

3.5. Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.

У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Порядку, а також у разі подання не усіх необхідних документів, пропозиції цього заявника конкурсною комісією не розглядаються.

3.6. Конверти з пропозиціями учасників конкурсу передаються голові комісії перед її черговим засіданням. Конверти розпечатуються на засіданні комісії у присутності претендентів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені. В разі відсутності претендентів на засіданні комісії, конверти розпечатуються без їх участі. Після проведення конкурсу конверти з пропозиціями учасників конкурсу передаються в управління комунального майна Хмельницької міської ради.

 

IV. Конкурсна комісія

 

4.1 Конкурсна комісія (далі – комісія) утворюється  у  кількості   10 чоловік.

Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

4.2. Основними завданнями та функціями комісії є:

оголошення, визначення умов та дати проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентами документів та пропозицій;

проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

визначення переможця конкурсу;

складення та підписання протоколів та їх передача управлінню комунального майна (в разі проведення конкурсу щодо оренди ЦМК, нерухомого майна) або відповідному орендодавцю (в разі проведення конкурсу щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна).

 

4.3. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців управлінь та відділів міської ради щодо питань використання об'єктів оренди.

4.4. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

4.5. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії. Рішення про визначення переможця приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Члени комісії голосуються виключно  «так» або «проти», утримуватись від голосування заборонено.

4.6. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

 4.7. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності.

4.8. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

             Члени комісії несуть відповідальність за розголошення інформації:

 • про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
 • яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

4.9. У випадку наявності конфлікту інтересів, члени комісії повинні невідкладно у письмовій формі повідомити голову комісії про наявність конфлікту інтересів та не брати участь у засіданні комісії.

 

V. Процедура проведення конкурсу

 

5.1. Конкурс проводиться в один етап з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу, зобов’язаннями та пропозиціями учасника конкурсу (його уповноваженої особи).

5.2. У разі, коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди. 

5.3. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

 Особи, які раніше орендували приміщення міської комунальної власності та неналежним чином виконували договірні зобов'язання (не утримували приміщення в належному стані, невчасно та не в повному обсязі сплачували орендну плату, використовували приміщення не за призначенням чи порушували інші умови, передбачені договором оренди), не допускаються до участі у конкурсі.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

 

Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі: 

неподання заяв на участь у конкурсі;

відсутність пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

знищення об’єкта оренди або істотні зміни його фізичного стану.

 

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсною комісією може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

5.4. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заявників розпечатує конверти з конкурсними пропозиціями

і оголошує зміст пропозицій. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

У процесі проведення торгів учасники конкурсу називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначається запропонована сума.

Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком. Крок встановлюється конкурсною комісією в розмірі не меншому ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Наступна пропозиція дорівнює розміру попередньої пропозиції, збільшеному на один крок. Пропозиція учасника, що не відповідає кроку, не приймається. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

Учасник, який під час конкурсу порушує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.

5.5. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому зазначаються відомості про учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу (підписані бланки з пропозиціями додаються),  стартова орендна плата, обґрунтування визначення переможця, рішення комісії та результати голосувань. Протокол підписується не пізніше наступного робочого дня всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та переможцем конкурсу. Підписаний протокол, заяви та інші матеріали, надані учасниками конкурсу, передаються управлінню комунального майна (в разі проведення конкурсу щодо оренди ЦМК, нерухомого майна) для підготовки проекту рішення виконавчого комітету про передачу в оренду об’єкта комунальної власності, або відповідному орендодавцю (в разі проведення конкурсу щодо оренди окремого індивідуально  визначеного майна) для видачі наказу про укладення договору оренди за результатами проведення конкурсу. На підставі наказу орендодавець окремого індивідуально визначеного майна укладає договір оренди. На підставі рішення виконавчого комітету про передачу в оренду нерухомого майна управління комунального майна укладає договір оренди.

5.6. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або безпідставного ухиляння переможця від підписання договору оренди протягом двох тижнів з дня виникнення підстав для його укладання,  комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, на своєму засіданні скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час та місце проведення додаткового засідання комісії.

5.7. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 5.4. цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, їх представники. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до участі в ньому, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу.

5.8. У разі відмови або не укладення договору оренди у встановлені терміни новим переможцем конкурсу, комісією може бути повторно оголошено конкурс  по визначенню орендаря цього ж майна.

5.9. На підставі рішеннь, прийнятих комісією відповідно до пункту 5.6 цього Порядку управління комунального майна готує і передає на розгляд виконавчого комітету пропозицію про втрату чинності рішення виконавчого комітету про передачу в оренду об’єкта комунальної власності визначеному переможцю.

            5.9. Особи, які відмовилися від укладення договору оренди, як переможці, або не уклали договір оренди у встановлені терміни,  не допускаються до участі у повторному конкурсі щодо визначення орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького.

 

 

      Керуюча справами виконавчого комітету                                        Ю. Сабій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток  до рішення                                      

                                                                                                     виконавчого комітету

                                                                                                     від_______________№____

 

СКЛАД

комісії по проведенню конкурсів  на право оренди комунального  майна територіальної громади м. Хмельницького (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна

 

Голова комісії:                                                          

Бондаренко Андрій Євгенович                             - заступник міського голови.

 

Заступник голови комісії:

Трещов Мирослав Миколайович                         - начальник управління комунального  

                                                                                   майна.                      

 

Секретар комісії:

Лучков Дмитро Олександрович                          - заступник начальника управління

                                                                                   комунального майна;

Члени комісії:

Гончар Дмитро Олександрович                           - заступник директора  МКП по

                                                                                   утриманню нежитлових приміщень

                                                                                   комунальної власності;

 

 

Мот Поліна Сергіївна                                          -   заступник начальника фінансового

                                                                                    управління, начальник відділу  доходів;

Певнєв Олег Віталійович                                    -   депутат міської ради (за згодою);

 

 

Пшедзял Тетяна Олександрівна                         -    заступник начальника управління     

                                                                                    економіки, начальник відділу зовнішньо -                                                                                    економічної діяльності та

                                                                                    інвестиційної політики;

 

Рудківська Наталія Володимирівна                   -   завідувач сектору юридичного відділу;

 

 

Черніцький Андрій Леонідович                          -   депутат міської ради (за згодою);

 

Яницький Олег Казимирович                             -   депутат міської ради (за згодою).

  

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                                             Ю. Сабій

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua