Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. №11

               

Про внесення змін до рішення двадцять

восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. №11

 

            Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, міська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

             1. Внести зміни до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11 “Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького”:

              1.1.  абзац другий пункту 3 рішення викласти в такій редакції:

«Здійснювати погодження умов передачі в оренду нерухомого майна на строк більше ніж 5 років за рішеннями міської ради»;

              1.2. пункт 12 рішення виключити;

              1.3.  пункт 13 рішення доповнити абзацом такого змісту:

«Уповноважити управління комунального майна Хмельницької міської ради в особі начальника або особи, яка виконує його повноваження, від імені виконавчого комітету Хмельницької міської ради здійснювати повноваження організатора аукціонів з надання в оренду ЦМК, нерухомого майна відповідно до Регламенту електронної торгової системи ProZorro.Продажі ЦБД2 та в межах, визначених рішеннями виконавчого комітету та сесії міської ради»;

              1.4. викласти Додаток 1 «Повноваження виконавчих органів Хмельницької міської ради та комунальних підприємств, установ, організацій щодо управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького (крім землі)» в новій редакції (додаток 1);

              1.5. викласти Додаток 2 «Положення про передачу в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) в новій редакції (додаток 2);

              1.6. в Додаток 3 внести такі зміни:

              1.6.1. в пункті  3.9 розділу 3 слова «у розмірі орендної плати» замінити на слова «у подвійному розмірі орендної плати»;

              1.6.2. розділ 3 доповнити пунктом 3.10 такого змісту:

              «3.10. В разі визначення орендаря в електронній торговій системі ProZorro.Продажі  завдаток сплачується не пізніше наступного дня після підписання договору оренди, якщо інше не визначено регламентом електронної торгової системи ProZorro.Продажі ЦБД2.»;

              1.6.3. пункт 5.9 розділу 5 доповнити абзацом такого змісту «В разі визначення орендаря в електронній торговій системі ProZorro.Продажі, цей пункт застосовується в такій редакції: 5.9. Не пізніше наступного дня після підписання цього Договору внести завдаток у подвійному розмірі орендної плати, визначеної за перший місяць оренди, який вноситься орендарем в рахунок плати за останні місяці оренди та протягом місяця відшкодувати витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди та її рецензування.»;

              1.6.4. в пункті 5.12 слова «Балансоутримувачем будівлі» замінити на слова «Балансоутримувачем (Управителем) будівлі»;

              1.6.5. розділ 5 доповнити пунктом 5.15. такого змісту «5.15. Забезпечити збереження переданої в оренду пам’ятки, щойно виявленого об’єкта культурної спадщини чи її (його частини відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору»;

              1.6.6. в пункті 6.3. розділу 6, в пункті 7.9. розділу 7, в пунктах 9.3., 9.5. розділу 9 замінити  слова «сесії міської ради» на слова «виконавчого комітету»;

               1.6.7 в пункті 10.7. розділу 10 слова «за два місяці» замінити на слова «за чотири місяці»;

              1.7. в Додаток 4 внести такі зміни:

              1.7.1. в пункті 3.7 розділу 3 замінити слова «в розмірі орендної плати» на слова «у подвійному розмірі орендної плати»;

              1.7.2. розділ 3 доповнити пунктом 3.8 такого змісту:

 «3.8. В разі визначення орендаря в електронній торговій системі ProZorro.Продажі  завдаток сплачується не пізніше наступного дня після підписання договору оренди, якщо інше не визначено регламентом електронної торгової системи ProZorro.Продажі ЦБД2.»;

              1.8. в Додаток 5 внести такі зміни:

              1.8.1. в пункті 1.10. розділу 1 замінити слова «у розмірі орендної плати» на слова «у подвійному розмірі орендної плати»;

              1.8.2. пункт 1.11 розділу 1 викласти в такій редакції:

«У разі продовження договору оренди, укладеного за результатами проведення конкурсної процедури визначення орендаря, новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за цією Методикою, з урахуванням орендних ставок, застосованих під час передачі майна в оренду, але не нижче діючих на день укладення договору, на конкурсну надбавку та не може бути меншим, ніж запропонований орендарем розмір орендної плати під час конкурсної процедури»;

               1.8.3 викласти підпункт 1.13. розділу 1 в такій редакції:

«1.13. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня в рік встановлюється таким орендарям:

  • бюджетним організаціям, установам, закладам, які утримуються за рахунок бюджету;
  • Пенсійному фонду України та його територіальним органам;
  • державним та комунальним закладам охорони здоров’я (крім аптек, аптечних пунктів);
  • музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;
  • державним та комунальним телерадіоорганізаціям;
  • асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом та їх регіональним відділенням.

Індексація орендної плати, визначеної в розмірі 1 гривня в рік, проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції.».

              1.8.4. в пунктах 2.3, 2.4, підпункті 2.5.4 пункту 2.5 розділу 2 слова: «житлово-експлуатаційних контор №№1,2,3,5 міста Хмельницького, Хмельницьких житлово-експлуатаційних контор №№6,7» замінити на слова «комунальних підприємств УМК «Центральна», УМК «Проскурівська», УМК «Південно-Західна», УМК «Дубове», УМК «Заріччя», УМК «Озерна»»;

              1.9. викласти Додаток 6 «Орендні ставки за використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» в новій редакції (додаток 3).

              2. Визнати такими, що втратили чинність:

- рішення двадцять першої сесії міської ради 11.04.2018 №40 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 №11»;

- підпункти 3.1, 3.2 пункту 3 рішення тридцять сьомої сесії від 30.04.2014 р. №19 «Про затвердження Порядку надання згоди виконавчим комітетом Хмельницької міської ради на здійснення капітального ремонту (невід’ємних поліпшень) орендованого нерухомого майна міської комунальної власності, внесення змін в рішення сесії  міської ради та втрату чинності додатка до рішення сесії міської ради»;

- рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 №29 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 №11»;

- рішення сорок другої сесії міської ради від 17.09.2014 р. №103 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. №11»;

- пункт 1 рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014 р. № 20 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11»;

- рішення сорок шостої сесії міської ради від 24.12.2014 р. № 19 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11»;

- рішення тридцятої сесії міської ради від 22.03.2017 р. № 73 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11»;

- рішення вісімнадцятої сесії міської ради від 25.10.2017 р. № 13 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11».

             3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка та управління комунального майна.

             4. Контроль за виконанням   рішення покласти на постійну комісію з  питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

 

                Міський голова                                                                      О. Симчишин

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

  

Секретар міської ради                                                                             М. Кривак

                                                            

Заступник  міського голови                                                                    А. Бондаренко

                                  

В.о начальника управління комунального майна                                В. Кшемінська      

 

Завідувач юридичного відділу                                                               Л. Демчук
 

                                                           Додаток 1
до рішення _________________

« Додаток 1
до рішення Хмельницької міської ради від 30.10.2013 №11

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                               ПОВНОВАЖЕННЯ

виконавчих органів Хмельницької міської ради та комунальних підприємств, установ, організацій щодо управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького (крім землі)

(нова редакція)

 

1. Повноваження виконавчого комітету Хмельницької міської ради

1.1. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є орендодавцем цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) комунальної власності, крім іншого окремого індивідуально визначеного майна.

1.2. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є організатором аукціонів з надання в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) комунальної власності, крім іншого окремого індивідуально визначеного майна, відповідно до Регламенту електронної торгової системи ProZorro.Продажі.

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради попередньо розглядає проекти рішень, що вносяться на розгляд пленарних засідань Хмельницької міської ради з наступних питань:

- затвердження переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію;

- створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств (організацій, установ, закладів) комунальної власності;

- затвердження статутів (положень) підприємств (організацій, установ, закладів) комунальної власності, змін та доповнень до них;

- списання з балансу основних засобів;

- передачі в тимчасове безоплатне користування об'єктів комунальної власності (крім передачі міським комунальним підприємствам, установам, організаціям);

- погодження умов передачі в оренду ЦМК,  нерухомого майна на строк більше ніж 5 років або відмову;

- про передачу майна в оренду в окремих випадках (в тому числі про передачу в оренду без вивчення попиту та проведення конкурсу у випадках, передбачених чинним законодавством на строк, більше ніж 5 років);

- про продовження строку оренди об'єктів комунальної власності на строк більш ніж 5 років або відмову;

- про надання згоди на передачу майна з державної в комунальну власність та прийняття рішень про передачу майна з комунальної власності в державну;

1.4. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради приймає рішення з наступних питань:

- про погодження умов передачі в оренду об'єктів комунальної власності або відмову (крім погодження умов оренди ЦМК, нерухомого майна на строк більше ніж 5 років);

- про передачу в оренду об'єктів комунальної власності (крім передачі в оренду на строк більше 5 років без вивчення попиту та проведення конкурсу та крім випадків визначення орендаря електронною торговою системою ProZorro.Продажі);

- про надання дозволу комунальним підприємствам, установам, організаціям, закладам на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна);

- про передачу міським комунальним підприємствам, установам, організаціям, закладам об'єктів комунальної власності в тимчасове безоплатне користування;

- надання дозволу на передачу в суборенду частини орендованого нерухомого майна;

- про продовження строку оренди об'єктів комунальної власності або відмову (крім продовження  на строк більше ніж 5 років);

- про намір використовувати орендоване майно (про необхідність орендованого майна) для власних потреб територіальної громади;

- про затвердження Положення та складу конкурсної комісії, що проводить відбір суб'єктів оціночної діяльності (оцінювачів);

- про затвердження Порядку передачі в оренду на конкурсних засадах об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) та складу комісії по організації конкурсу (електронного аукціону) з надання в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) територіальної громади м. Хмельницького;

- про передачу комунального майна з балансу (на баланс) виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради,  підприємств (установ, організацій, закладів) комунальної власності;

- про надання згоди на здійснення орендарем капітального ремонту (невід'ємних поліпшень) орендованого майна міської комунальної власності;

-  про надання згоди на здійснення орендарем капітального ремонту орендованого майна міської комунальної власності з метою пристосування до власних потреб.

2. Повноваження управління комунального майна Хмельницької міської ради

2.1. Управління комунального майна Хмельницької міської ради:

- формує на підставі інформації балансоутримувачів переліки комунального майна, яке може бути передано в оренду, розміщує вказані переліки на веб-сайті Хмельницької  міської ради;

- розглядає заяви фізичних та юридичних осіб, які мають намір укласти договір оренди, продовжити строк оренди ЦМК, їх структурних підрозділів, нерухомого майна;

- готує проекти рішень про погодження умов передачі в оренду ЦМК, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та подає їх на розгляд виконавчого комітету, сесій міської ради;

- в разі погодження умов оренди ЦМК, їх структурних підрозділів, нерухомого майна розміщує оголошення про намір передати майно в оренду на веб-сайті Хмельницької міської ради;

- готує проекти рішень про передачу в оренду, продовження строку оренди ЦМК, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та подає їх на розгляд виконавчого комітету, а в разі необхідності на розгляд сесій міської ради;

- виступає замовником оцінки об'єктів оренди та рецензування звітів про оцінку майна у випадку оренди ЦМК, їх структурних підрозділів, нерухомого майна;

- від імені виконавчого комітету здійснює повноваження організатора аукціонів з надання в оренду ЦМК, нерухомого майна відповідно до Регламенту електронної торгової системи ProZorro.Продажі, у межах повноважень, визначених рішеннями виконавчого комітету та сесії міської ради;

- готує проекти рішень про передачу з балансу на баланс нерухомого майна комунальної власності;

- готує проекти рішень про надання дозволу на передачу в суборенду частини орендованого нерухомого майна;

- готує проекти рішень виконавчого комітету та міської ради про передачу в тимчасове безоплатне користування нерухомого майна комунальної власності;

- на підставі рішень виконавчого комітету, сесій міської ради з питань оренди (користування) або на підставі підписаного протоколу електронного аукціону з надання в оренду майна, підписує від імені виконавчого комітету (Хмельницької міської ради) в особі начальника управління або особи, яка виконує його повноваження, договори оренди (користування) ЦМК, їх структурних підрозділів, нерухомого майна;

- веде облік договорів оренди (користування) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень);

- від імені виконавчого комітету здійснює контроль за своєчасною сплатою орендарями орендної плати відповідно до укладених договорів оренди нерухомого майна та веде переддоговірну та претензійно-позовну роботу щодо виконання умов цих договорів;

- здійснює спільно з балансоутримувачами контроль за виконанням умов договорів оренди нерухомого майна;

- здійснює спільно з балансоутримувачами всі необхідні дії щодо оформлення права власності територіальної громади міста Хмельницького на об'єкти нерухомого майна (крім земельних ділянок).

3. Повноваження виконавчих органів міської ради, в підпорядкуванні яких знаходяться комунальні підприємства, установи, організації, заклади, на балансі яких перебуває майно комунальної власності

3.1. Виконавчі органи міської ради, в підпорядкуванні яких знаходяться комунальні підприємства, установи, організації, заклади, на балансі яких перебуває майно комунальної власності:

- готують проекти рішень щодо передачі об'єктів комунальної власності з балансу та на баланс підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій, закладів;

- погоджують пропозиції балансоутримувачів щодо надання майна в оренду;

- здійснюють контроль за ефективним використанням комунального майна, яке перебуває в них на балансі або на балансі підпорядкованих їм комунальних підприємств, установ, організацій.

- готують проекти рішень про списання майна комунальної власності.

4. Повноваження комунальних підприємств, установ, організації, закладів, на балансі яких перебуває майно комунальної власності

4.1. Комунальні підприємства, установи, організації, заклади, на балансі яких перебуває майно комунальної власності:

- виступають орендодавцями окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого);

- розглядають заяви фізичних та юридичних осіб, які мають намір укласти договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого);

- готують проекти рішень та подають їх на розгляд виконавчого комітету про надання дозволу комунальним підприємствам, установам, організаціям на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна);

- в разі надання виконавчим комітетом дозволу на передачу в оренду розміщують на веб-сайті Хмельницької міської ради оголошення про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене майно в оренду (крім нерухомого);

- виступають організаторами аукціонів з надання в оренду окремого індивідуально визначеного майна  (крім нерухомого) відповідно до Регламенту електронної торгової системи ProZorro.Продажі, рішень виконавчого комітету та сесії міської ради;

- можуть затверджувати склад конкурсної комісії по організації конкурсу (електронного аукціону) з надання в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) територіальної громади м. Хмельницького;

- на підставі рішень виконавчого комітету, сесій міської ради про передачу майна в оренду або на підставі підписаного протоколу електронного аукціону з надання в оренду підписують договори оренди (користування) нерухомого майна;

- на підставі рішень виконавчого комітету про надання дозволу комунальним підприємствам, установам, організаціям на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) та на підставі наказу або протоколу електронного аукціону з надання в оренду,  а також на підставі рішень виконавчого комітету (міської ради) про продовження строку оренди, укладають і підписують договори оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна);

- здійснюють контроль за виконанням умов договорів оренди (користування) нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в них на балансі та передане в оренду (користування);

- ведуть переддоговірну та претензійно-позовну роботу щодо виконання умов договорів оренди (користування) майна, яке перебуває в них на балансі;

- здійснюють контроль за ефективним використанням комунального майна, яке перебуває в них на балансі;

- готують проекти рішень про списання майна комунальної власності.

В.о начальника управління комунального майна                                                    В. Кшемінська

 

 

 

                                                                                                  Додаток 2

                                                                                    до рішення ______________________

 

                                     «Додаток 2
                                                                                     до рішення ________________________

                  від _________________ №___________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про передачу в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади

м. Хмельницького (крім землі)

(нова редакція)

 

            Положення  про  передачу в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) (надалі - Положення) розроблено на основі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", інших нормативних актів, з метою ефективного використання комунального майна, приведення порядку передачі майна в оренду, визначеного Законом України «Про оренду державного та комунального майна» у відповідність до регламенту діяльності міської ради, її виконавчого комітету та з урахуванням особливостей такої діяльності (в тому числі визначення структурних підрозділів міської ради її виконавчого комітету, відповідальних за організацію тих чи інших процедурних етапів передачі майна в оренду)

1. Загальні положення

1.1. Це положення регулює організаційно-розпорядчі відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького (надалі - майно), правові та майнові відносини між орендодавцями, орендарями, отримувачами коштів та балансоутримувачами щодо господарського використання комунального майна, порядок укладення, зміни, припинення та розірвання договору оренди комунального майна.

1.2. У випадках передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького на конкурсних засадах, така передача здійснюється способом проведення електронного аукціону з надання воренду комунального майна через електронну торгову системуProZorro.Продажі (надалі - конкурс (електронний аукціон).

1.3. Об'єктами оренди за цим Положенням є:

1.3.1. Цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Хмельницького (надалі - ЦМК);

1.3.2. Нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення), що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Хмельницького (надалі – нерухоме майно).

1.3.3. Інше окреме індивідуально визначене майно, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Хмельницького.

1.4. Органом, уповноваженим територіальною громадою міста Хмельницького управляти майном в частині передачі в оренду ЦМК, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває у міській комунальній власності, є виконавчий комітет Хмельницької міської ради в межах наданих йому повноважень.

1.5. Орендодавцем ЦМК, нерухомого майна є виконавчий комітет Хмельницької міської ради. Орендодавцем окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) є комунальні підприємства, установи, організації, заклади, на балансі яких знаходиться це майно.

 

 

1.6. Організатором електронного аукціону з надання в оренду ЦМК, нерухомого майна відповідно до Регламенту електронної торгової системи ProZorro.Продажі є виконавчий комітет Хмельницької міської ради, від імені якого повноваження організатора здійснює управління комунального майна  у межах, визначених рішенням виконавчого комітету та сесії міської ради.

Організатором електронного аукціону з надання в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) відповідно до Регламенту електронної торгової системи  ProZorro.Продажі виступають комунальні підприємства, установи, організації, заклади, на балансі яких знаходиться це майно.

1.7. Для вирішення питань передачі в оренду на конкурсних засадах ЦМК, нерухомого майна виконавчим комітетом створюється комісія по організації конкурсу (електронного аукціону) з надання в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) територіальної  громади м. Хмельницького. Питання передачі в оренду на конкурсних засадах окремого індивідуально визначеного майна вирішують комунальні підприємства, установи, організації, заклади, на балансі яких знаходиться це майно, або створені ними комісії.

1.8. Терміни, що зазначені в цьому Положенні, вживаються в розумінні, визначеному нормативними актами України.

 

2. Порядок передачі в оренду майна

2.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

2.2. Управління комунального майна за поданням балансоутримувачів формує переліки ЦМК, нерухомого майна, які можуть бути передані в оренду, та розміщує вказані переліки на веб-сайті Хмельницької  міської ради. В оренду передається лише те майно - ЦМК, нерухоме майно, яке включене до переліку майна територіальної громади міста Хмельницького, як таке, що може бути передано в оренду.

2.3. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди комунального майна, подають в Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради (надалі - УАП) заяву на ім'я міського голови та інші документи, передбачені цим Положенням. В заяві обов'язково має бути зазначено об'єкт оренди, його місцезнаходження, термін оренди, мета використання, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера і мають про це відповідну відмітку в паспорті).

2.4. До заяви про оренду майна додаються наступні документи:

2.4.1. Проект договору оренди.

2.4.2. Належним чином засвідчена довіреність (для уповноваженої особи-представника).

2.4.3. Копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи, в тому числі з відміткою про реєстрацію місця проживання, або копії ID-картки, з додатком про реєстрацію місця проживання.

2.4.4. Інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі, засвідченій підписом уповноваженої особи).

2.5. В окремих випадках, передбачених законодавством, також подаються наступні документи:

2.5.1. у разі оренди ЦМК:

- рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу та щодо створення господарського товариства;

2.5.2. у разі оренди нерухомого майна:

- інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

- погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об'єкта оренди до об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, до щойно виявлених об'єктів культурної спадщини чи її (його) частин);

2.5.3. у разі наміру отримання в оренду об'єкта комунальної власності з метою розміщення базових станцій стільникового зв'язку з обладнанням та антено-фідерних пристроїв:

- технічний висновок про стан конструктивних елементів, висновки органу державного пожежного нагляду та документи, які підтверджують відповідність зазначеного обладнання та пристроїв державним санітарним нормам;

2.5.4. у разі наміру отримання в оренду даху для розміщення фотоелектричних модулів (сонячних батарей), вітрогенераторів:

- погодження департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

2.6. Після надходження заяви з доданими до неї документами в УАП, адміністратор передає їх в управління комунального майна в разі оренди ЦМК, нерухомого майна, а в разі надходження заяви про оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) заява передається орендодавцеві цього майна (комунальному підприємству, установі, організації, закладу, на балансі яких знаходиться це майно.)

2.7. Управління комунального майна після розгляду цієї заяви готує відповідний проект рішення виконавчого комітету з пропозиціями щодо умов передачі в оренду і подає його на розгляд виконавчого комітету. В разі необхідності погодження умов оренди ЦМК, нерухомого майна на строк більше ніж 5 років питання виноситься на розгляд сесії міської ради.

Орендодавець іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) готує відповідний проект рішення виконавчого комітету про надання дозволу комунальному підприємству, установі, організації, закладу на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) та подає його на розгляд виконавчого комітету.

2.8. У разі прийняття виконавчим комітетом або сесією міської ради рішення щодо погодження умов передачі в оренду ЦМК, нерухомого майна управління комунального майна розміщує оголошення про намір передати зазначене майно в оренду на веб-сайті Хмельницької міської ради.

2.9. У разі прийняття виконавчим комітетом рішення про надання дозволу комунальному підприємству, установі, організації, закладу на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), орендодавець зазначеного майна розміщує оголошення про намір передати зазначене майно в оренду на веб-сайті Хмельницької міської ради.

2.10. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення про намір передати визначене майно в оренду, в УАПі приймаються заяви щодо оренди відповідного майна. Заяви про оренду ЦМК, нерухомого майна одразу ж передаються в управління комунального майна. Заяви щодо оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) одразу ж передаються орендодавцеві цього майна (комунальному підприємству, установі, організації, закладу, на балансі яких знаходиться це майно.)

2.11. Протягом 5 робочих днів після закінчення строку прийняття заяв щодо оренди ЦМК, нерухомого майна, у разі, якщо подано одну заяву, управління комунального майна готує проект рішення про передачу визначеного майна в оренду та подає його на засідання виконавчого комітету.

В разі надходження двох і більше заяв на оренду ЦМК, нерухомого майна управління комунального майна не пізніше п’яти робочих днів після закінчення строку прийняття заяв та затвердження висновку про вартість майна,  подає документи комісії по організації конкурсу (електронного аукціону) з надання в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) територіальної  громади м. Хмельницького  для оголошення конкурсу (електронного аукціону).

2.12. Протягом 5 робочих днів після закінчення строку прийняття заяв на оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), у разі, якщо подано одну заяву, орендодавець цього майна видає наказ про укладення договору оренди з конкретним заявником за результатами вивчення попиту. На підставі наказу орендодавець укладає договір оренди за результатами вивчення попиту.

В разі надходження двох і більше заяв орендодавець окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) відповідно до умов оренди, визначених рішенням виконавчого комітету про надання дозволу на передачу в оренду, протягом п’яти робочих днів після закінчення строку прийняття заяв та затвердження висновку про вартість майна оголошує про проведення конкурсу (електронного аукціону).

2.13. Конкурс з надання в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) проводиться способом проведення електронного аукціону через електронну торгову системуProZorro.Продажі ЦБД2 (надалі ЕТС).

При передачі в оренду об’єктів комунальної власності, визначених цим Положенням, електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій не застосовується.

Процедура організації та проведення конкурсу (електронного аукціону) визначається Регламентом роботи електронної торгової системиProZorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (надалі-Регламент ЕТС) та Порядком передачі в оренду на конкурсних засадах об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, який затверджується рішенням виконавчого комітету.

2.14. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи та інших орендарів, яким рішенням сесії міської ради встановлено орендну плату  1 грн. в рік, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується, а договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу (електронного аукціону) на підставі рішення виконавчого комітету.

 

3. Оцінка об'єкта оренди

3.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

3.2. Оцінка об'єкта оренди проводиться перед укладенням договору оренди при передачі майна в оренду та при продовженні терміну оренди на новий строк з врахуванням вимог чинного законодавства. Відбір оцінювачів здійснюється на конкурсних засадах згідно з Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності-суб'єктів господарювання, яке затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.3. Замовником проведення оцінки ЦМК, нерухомого майна та рецензування звіту про оцінку майна виступає управління комунального майна. Висновок про вартість нерухомого майна затверджується управлінням комунального майна. Акт оцінки цілісного майнового комплексу затверджується виконавчим комітетом.

Замовником оцінки іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) та рецензування звіту про оцінку такого майна виступає орендодавець цього майна. Висновок про вартість окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) затверджується орендодавцем цього майна.

3.4. Послуги з проведення незалежної оцінки об'єкта оренди (активів, що входять до складу об'єкта оренди) та рецензування звіту про вартість майна при продовженні договору оренди оплачує орендар.

 В разі передачі майна в оренду вперше послуги з проведення незалежної оцінки об'єкта оренди (активів, що входять до складу об'єкта оренди) та рецензування звіту про вартість майна оплачує особа, за заявою якої погоджено умови передачі зазначеного майна в оренду, а у разі надходження декількох заяв з однаковими умовами оплачує особа, заява якої надійшла першою.

У разі визначення орендаря за результатами конкурсу (електронного аукціону), переможець конкурсу (електронного аукціону), або учасник, який виявився єдиним претендентом, відшкодовує вартість послуг з проведення незалежної оцінки об'єкта оренди (активів, що входять до складу об'єкта оренди) та рецензування звіту про вартість особі, яка оплатила вартість цих послуг.

 

4. Порядок укладення та продовження договору оренди.

4.1. Договір оренди цілісного майнового комплексу підприємства (структурного підрозділу підприємства), нерухомого майна від імені виконавчого комітету укладається та підписується управлінням комунального майна в особі начальника управління, або особи, яка виконує його обов'язки. Договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) укладається та підписується орендодавцем цього майна. Договори оренди укладаються відповідно до типової форми Договору оренди, затвердженої рішенням міської ради, з урахуванням індивідуальних особливостей майна. Підставою укладення договору оренди в разі оренди ЦМК, нерухомого майна є відповідне рішення виконавчого комітету (сесії міської ради) або протокол електронного аукціону. У разі оренди окремого індивідуального майна (крім нерухомого майна) підставою укладення договору оренди є рішення виконавчого комітету про надання дозволу комунальному підприємству, установі, організації, закладу на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна), а також наказ орендодавця або протокол конкурсу (електронного аукціону).

У разі безпідставного ухиляння орендаря від підписання договору оренди протягом двадцяти днів з моменту виникнення підстав для укладення договору оренди, управління комунального майна у разі оренди ЦМК, нерухомого майна або орендодавець окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) готує проект рішення про втрату чинності рішень, які є підставою укладення договору оренди.

При передачі в оренду об'єктів комунальної власності вперше одночасно з підписанням договору оренди оформлюється акт приймання-передачі, який підписується між балансоутримувачем та орендарем у разі оренди нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна. У разі оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства зазначений акт приймання-передачі підписується між галузевим управлінням та орендарем.

4.2. У разі передачі в оренду майна за результатами конкурсу (електронного аукціону) до договору оренди включаються зобов'язання, визначені умовами конкурсу (електронного аукціону), та пропозиції переможця конкурсу, надані ним для участі у конкурсі.

4.3. При укладанні договорів оренди ЦМК орендодавець керується Законом України "Про оренду державного та комунального майна", цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4.4. Договір оренди у випадках, визначених чинним законодавством, підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати, пов'язані з укладанням договору оренди, його нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, покладаються на орендаря.

4.5. Зміни та доповнення до Договору оренди вносяться за взаємною згодою сторін на підставі рішення виконавчого комітету або сесії міської ради шляхом укладання додаткової угоди до договору.

4.6. Після закінчення терміну дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право на продовження строку оренди. Для отримання цього права він повинен звернутися в УАП з відповідною заявою щодо продовження оренди за чотири місяці до закінчення терміну дії договору оренди. Заява на продовження терміну оренди передається в управління комунального майна в разі оренди ЦМК, нерухомого майна, а в разі надходження заяви про оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) заява передається орендодавцеві цього майна (комунальному підприємству, установі, організації, закладу, на балансі яких знаходиться це майно) для розгляду та підготовки проекту рішення виконавчого комітету (або сесії міської ради). Рішення виконавчого комітету (або сесії міської ради) про продовження договору оренди є підставою щодо укладення договору оренди на новий строк.

 

5. Орендна плата

 

5.1. Орендна плата розраховується згідно з Методикою розрахунку та розподілу орендної плати за комунальне майно, затвердженою рішенням міської ради. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за Методикою, застосовується як стартова.

5.2. Витрати на утримання нерухомого майна та комунальні платежі до розміру орендної плати не включаються і сплачуються орендарем окремо, у розмірі пропорційно займаній площі.

5.3. Податок на додану вартість та/або інші обов'язкові податки та збори орендар сплачує у розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством, окремо від орендних платежів.

5.4. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у подвійному розмірі орендної плати, визначеної за перший місяць оренди, який вноситься згідно умов договору оренди.

 

6. Інші положення

 

6.1. Орендар має право, якщо передбачено договором оренди, передати в суборенду частину орендованого нерухомого майна за рішенням виконавчого комітету.

Для отримання права суборенди необхідно звернутися в УАП з відповідною заявою, погодженою орендарем, та доданими до неї документами, передбаченими п. 2.4 та п. 2.5.2 цього Положення. При наданні виконавчим комітетом дозволу орендарю щодо передачі частини орендованого нерухомого майна в суборенду, орендар зобов'язаний надати управлінню комунального майна, отримувачу коштів копію договору суборенди орендованого нерухомого майна протягом 10 днів з моменту отримання дозволу та в разі необхідності укласти додаткову угоду до договору оренди. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

6.2. Амортизаційні відрахування на орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні балансоутримувач. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення переданих в оренду основних фондів. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.

6.3. Орендар має право, якщо передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати капітальний ремонт орендованого майна за умови наявності відповідних погоджень, наданих виконавчим комітетом згідно з Порядком, затвердженим рішенням міської ради.

6.5. Орендар в обов'язковому порядку за власний рахунок здійснює страхування орендованого майна на весь термін дії договору оренди.

 

7. Заключні положення

7.1. В разі змін, які відбулися в законодавстві під час дії цього Положення, норми цього Положення застосовуються в частині, яка не суперечить чинному законодавству.

 

 

 

В.о начальника управління
комунального майна

                         В. Кшемінська

 

                                                                                                                    Додаток

                                                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                                                      від __________________ №

                                                                              

 

«Додаток 6
до рішення Хмельницької міської ради
30.10.2013 N 11

 

 

 

 

 

                                                          Орендні ставки за використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького

N
з/п

Орендна ставка, % до вартості нерухомого майна, визначеної на підставі незалежної оцінки

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

1

40

 

Розміщення:
магазинів по продажу та обміну ювелірних виробів;

банків (відділень банків), інших фінансових установ, ломбардів, пунктів обміну валют, банкоматів, платіжних терміналів;

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету (в тому числі розміщення технічного обладнання);

підприємств та організацій електрозв'язку.

2

25

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності.

3

 20

 

 

 

Розміщення:
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів (автосервіс);

майстерень з ремонту та з виготовлення ювелірних виробів;

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики, приватних закладів охорони здоров’я.

4

18

Розміщення:
ресторанів, барів, кафе, інших закладів громадського харчування, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи (з врахуванням підсобних, допоміжних, складських приміщень);

5

15

 

 

 

 

 

 

 

Розміщення:
саун, лазень, соляріїв, кабінетів масажу;

офісів (крім тих, по яким цим Додатком встановлено інші орендні ставки);

розміщення торгівельних об'єктів з продажу непродовольчих товарів, крім видів діяльності, по яких встановлена цим додатком окрема ставка;

оренда приміщень 1, 2, 3  поверхів в будівлі по вулиці Проскурівській, 4/3, незалежно від цільового використання, крім видів діяльності, по яких цим додатком встановлені більші орендні ставки (за приміщення загального користування по вул. Проскурівській, 4/3 - 8 %);

розміщення торгівельних апаратів по продажу товарів.

6

13

Розміщення:
торгівельних об’єктів з продажу продовольчих товарів з товарами підакцизної групи (з врахуванням підсобних, допоміжних, складських приміщень);

торгівельних об’єктів з продажу товарів змішаного асортименту - продовольчими та непродовольчими (з врахуванням підсобних, допоміжних, складських приміщень).

7

12

Розміщення ветеринарних аптек, надання ветеринарних послуг;

Розміщення підприємств медтехніки, аптек, торгівельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець.

8

10

Розміщення тренажерних залів, фітнес-клубів, оздоровчих комплексів, проведення оздоровчих занять тощо.

9

8

Розміщення:   

проведення навчальних курсів (комп'ютерних, іноземних, по підготовці водіїв тощо);

для розміщення торгівельних об’єктів з продажу виключно продовольчих товарів (без товарів підакцизної групи) з врахуванням підсобних, допоміжних, складських приміщень;

складів (крім складів в підвальних приміщеннях);

закладів громадського харчування, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи (з врахуванням підсобних, допоміжних, складських приміщень);

10

6

Розміщення:
виробничих майстерень, цехів (меблевих, столярних, по порізці скла, по виготовленню виробів з металу тощо);

цехів кулінарних, кондитерських та по виготовленню харчових напівфабрикатів, продуктів харчування;

перукарень, надання послуг з манікюру, педикюру;

суб'єктів господарювання, які надають послуги з ремонту мобільних телефонів, ксерокопіювання, ламінування.

11

5

Розміщення:
ВУЗів усіх форм власності;

торгівельних об'єктів з продажу книг, газет, журналів та підручників, канцтоварів;

складів в підвальних приміщеннях;

суб'єктів господарювання, громадських організацій спортивного та/або культурного спрямування, діяльність яких на орендованих площах буде спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, занять з хореографії (танці), вокалу (співи), музики;

пошив товарів легкої промисловості (швейних, взуттєвих, шкіряних, трикотажних виробів);

суб'єктів господарювання, які надають граверні послуги, фотопослуги, послуги по ремонту та обслуговуванню побутової техніки, оргтехніки, медичної техніки, музичних інструментів, засобів обліку води та тепла; послуги з хімчистки, прання, фарбування; послуги з прокату речей, послуги з ремонту взуття, головних уборів, шкіргалантереї, годинників, парасольок,  виготовлення ключів;

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги та здійснюють виготовлення вінків та іншої ритуальної продукції.

12

4,5

Розміщення:                                                                       редакцій засобів масової інформації, видавництва газет, теле- та радіокомпаній;

відділень поштового зв’язку, суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба).

13

3

Розміщення:                                                                   майстерень професійних творчих працівників: художників, скульпторів, народних майстрів (самостійних);

підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, послуги з обслуговування та ремонту ліфтів, підприємств, що здійснюють обслуговування інформаційної мережі комунальних платежів по місту Хмельницькому, та інших підприємств, які є власністю територіальної громади Хмельницького.

14

3

Розміщення:
громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовуються для провадження підприємницької діяльності на площі не більш як 50 кв. м,

7

для частини площі, що перевищує 50 кв. м.

15

1

Розміщення:
громадських організацій осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності на площі не більш як 50 кв. м,

 

7

для частини площі, що перевищує 50 кв. м.

16

1

Розміщення:                                                                     приватних шкільних, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів спортивного профілю (ДЮСШ), створених організаціями фізкультурно-спортивних товариств;

постійно діючих виставок-ярмарків по торгівлі продовольчими товарами;

постійно діючих виставок-ярмарків по торгівлі сувенірною продукцією та іншими непродовольчими товарами власної торгової марки виробників міста Хмельницького з логотипами (брендом) міста Хмельницького на площі до 50 кв.м;

станцій сортування твердих побутових відходів;

фотоелектричних модулів (сонячних батерей), вітрогенераторів на дахах будівель;

приватних музеїв.

17

15

Інше використання нерухомого майна, що не увійшло в перелік

При передачі приміщення в суборенду застосовується орендна ставка, яка визначена для оренди нерухомого майна за цільовим призначенням суборендаря, але не нижче ставки, яка визначена для орендаря. Орендна ставка, визначена за суборенду або при передачі майна в погодинну оренду, застосовується  в подвійному розмірі.»

В.о начальника управління
комунального майна                                                              В. Кшемінська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua