Проекти рішень виконавчого комітету

Про  внесення  на  розгляд  сесії міської ради пропозицій  про внесення змін  до рішення двадцять  восьмої сесії  міської   ради від 30.10.2013 року № 11 та втрату  чинності  рішень  сесії  міської  ради  та виконавчого комітету

Про  внесення  на  розгляд  сесії міської ради пропозицій  про внесення змін  до рішення двадцять  восьмої сесії  міської   ради від 30.10.2013 року № 11 та втрату  чинності  рішень  сесії  міської  ради  та виконавчого комітету

 

Розглянувши подання управління комунального майна, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,  виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Внести   на  розгляд  сесії  міської  ради  пропозиції про  внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького»:

              1.1.  абзац другий пункту 3 рішення викласти в такій редакції:

«Здійснювати погодження умов передачі в оренду нерухомого майна на строк більше ніж 5 років за рішеннями міської ради»;

              1.2. пункт 12 рішення виключити;

              1.3.  пункт 13 рішення доповнити абзацом такого змісту:

«Уповноважити управління комунального майна Хмельницької міської ради в особі начальника або особи, яка виконує його повноваження, від імені виконавчого комітету Хмельницької міської ради здійснювати повноваження організатора аукціонів з надання в оренду ЦМК, нерухомого майна відповідно до Регламенту електронної торгової системи ProZorro.Продажі ЦБД2 та в межах, визначених рішеннями виконавчого комітету та сесії міської ради»;

              1.4. викласти Додаток 1 «Повноваження виконавчих органів Хмельницької міської ради та комунальних підприємств, установ, організацій щодо управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького (крім землі)» в новій редакції (додаток 1);

              1.5. викласти Додаток 2 «Положення про передачу в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) в новій редакції (додаток 2);

              1.6. в Додаток 3 внести такі зміни:

              1.6.1. в пункті  3.9 розділу 3 слова «у розмірі орендної плати» замінити на слова «у подвійному розмірі орендної плати»;

              1.6.2. розділ 3 доповнити пунктом 3.10 такого змісту:

              «3.10. В разі визначення орендаря в електронній торговій системі ProZorro.Продажі  завдаток сплачується не пізніше наступного дня після підписання договору оренди, якщо інше не визначено регламентом електронної торгової системи ProZorro.Продажі ЦБД2.»;

              1.6.3. пункт 5.9 розділу 5 доповнити абзацом такого змісту «В разі визначення орендаря в електронній торговій системі ProZorro.Продажі, цей пункт застосовується в такій редакції: 5.9. Не пізніше наступного дня після підписання цього Договору внести завдаток у подвійному розмірі орендної плати, визначеної за перший місяць оренди, який вноситься орендарем в рахунок плати за останні місяці оренди та протягом місяця відшкодувати витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди та її рецензування.»;

              1.6.4. в пункті 5.12 слова «Балансоутримувачем будівлі» замінити на слова «Балансоутримувачем (Управителем) будівлі»;

              1.6.5. розділ 5 доповнити пунктом 5.15. такого змісту «5.15. Забезпечити збереження переданої в оренду пам’ятки, щойно виявленого об’єкта культурної спадщини чи її (його частини відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору»;

              1.6.6. в пункті 6.3. розділу 6, в пункті 7.9. розділу 7, в пунктах 9.3., 9.5. розділу 9 замінити  слова «сесії міської ради» на слова «виконавчого комітету»;

              1.6.7 в пункті 10.7. розділу 10 слова «за два місяці» замінити на слова «за чотири місяці»;

              1.7. в Додаток 4 внести такі зміни:

              1.7.1. в пункті 3.7 розділу 3 замінити слова «в розмірі орендної плати» на слова «у подвійному розмірі орендної плати»;

              1.7.2. розділ 3 доповнити пунктом 3.8 такого змісту:

 «3.8. В разі визначення орендаря в електронній торговій системі ProZorro.Продажі  завдаток сплачується не пізніше наступного дня після підписання договору оренди, якщо інше не визначено регламентом електронної торгової системи ProZorro.Продажі ЦБД2.»;

              1.8. в Додаток 5 внести такі зміни:

              1.8.1. в пункті 1.10. розділу 1 замінити слова «у розмірі орендної плати» на слова «у подвійному розмірі орендної плати»;

              1.8.2. пункт 1.11 розділу 1 викласти в такій редакції:

«У разі продовження договору оренди, укладеного за результатами проведення конкурсної процедури визначення орендаря, новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за цією Методикою, з урахуванням орендних ставок, застосованих під час передачі майна в оренду, але не нижче діючих на день укладення договору, на конкурсну надбавку та не може бути меншим, ніж запропонований орендарем розмір орендної плати під час конкурсної процедури»;

              1.8.3 викласти підпункт 1.13. розділу 1 в такій редакції:

«1.13. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня в рік встановлюється таким орендарям:

  • бюджетним організаціям, установам, закладам, які утримуються за рахунок бюджету;
  • Пенсійному фонду України та його територіальним органам;
  • державним та комунальним закладам охорони здоров’я (крім аптек, аптечних пунктів);
  • музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;
  • державним та комунальним телерадіоорганізаціям;
  • асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом та їх регіональним відділенням.

Індексація орендної плати, визначеної в розмірі 1 гривня в рік, проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції.».

              1.8.4. в пунктах 2.3, 2.4, підпункті 2.5.4 пункту 2.5 розділу 2 слова: «житлово-експлуатаційних контор №№1,2,3,5 міста Хмельницького, Хмельницьких житлово-експлуатаційних контор №№6,7» замінити на слова «комунальних підприємств УМК «Центральна», УМК «Проскурівська», УМК «Південно-Західна», УМК «Дубове», УМК «Заріччя», УМК «Озерна»»;

              1.9. викласти Додаток 6 «Орендні ставки за використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» в новій редакції (додаток 3).

              2. Внести   на  розгляд  сесії  міської  ради  пропозиції визнати такими, що втратили чинність:

- рішення двадцять першої сесії міської ради 11.04.2018 №40 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 №11»;

- підпункти 3.1, 3.2 пункту 3 рішення тридцять сьомої сесії від 30.04.2014 р. №19 «Про затвердження Порядку надання згоди виконавчим комітетом Хмельницької міської ради на здійснення капітального ремонту (невід’ємних поліпшень) орендованого нерухомого майна міської комунальної власності, внесення змін в рішення сесії  міської ради та втрату чинності додатка до рішення сесії міської ради»;

- рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 №29 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 №11»;

- рішення сорок другої сесії міської ради від 17.09.2014 р. №103 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. №11»;

- пункт 1 рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014 р. № 20 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11»;

- рішення сорок шостої сесії міської ради від 24.12.2014 р. № 19 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11»;

- рішення тридцятої сесії міської ради від 22.03.2017 р. № 73 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11»;

- рішення вісімнадцятої сесії міської ради від 25.10.2017 р. № 13 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11».

              3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 23.05.2019 №393.

              4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка.

 

Міський голова    О. Симчишин